2018 AVESTA XABÛR YILI

- Zerya GÜL
796 görüntüleme

2018 yılına damgasını vuran Çağın Direnişi ve fedailik ruhu oldu. 20 Ocak’ta Efrîn’e dönük başlayan TC’nin işgal saldırısına karşı, Avesta Xabûr yoldaşın 27 Ocak’ta Cindiresê’nin sınır köyü Hemamê’de gerçekleştirdiği fedai eylem, Efrîn direnişine damga vurdu. Ardından Îlam ve Polat yoldaşların fedai eylemleri, Rosyar, Barin, Amargi gibi adını tek tek sayamadığımız yüzlerce yoldaş, yeni bir yılı, yeni komplo ve imha planlarıyla başlatan düşmanın vahşetine karşı direnişin adı oldu.

Kürdistan’ın her köşesine gerçekleştirilen saldırının en yoğunlaşmış biçimi Efrîn’e yöneltildi. Çeteleşmiş devlet gerçeğinin ve türettiği çetelerin insanlık değerlerini, tarihini, doğayı, kadını, emeği hedefleyen akıl almaz saldırganlığına karşı, insanüstü bir direniş sergilendi.

 

Avesta yoldaş, bir konuşmasında mücadele formülasyonunu; komplonun kadını ve Önderliği hedeflediği, komployu boşa çıkarmanın, kadının güç olma, örgüt olma ve toplumsallaşma perspektifiyle oluşturmuştu. Komployu boşa çıkarmanın yolunun, kadın sistemini kurmaktan, radikal demokrasiyi geliştirmeye öncülük etmekten geçtiğine inancın, gözlerinde ışıl ışıl parıltıya dönüştüğüne bütün dünya tanıklık etti. Bir kadını bu kadar güzel, çekici, pozitif enerjiyle yüklü kılan bilinç parçacıklarının aydınlatıcılığı olmalı. Duygu yüklü ışık dalgalarının bilinç parçacıklarıyla buluştuğu noktada, tüm insanlığı saran, yaratıcı bir ruh, bir enerji ve büyülü bir gerçekleşme yaşanıyor. Karanlıkta bırakma ve egemen olma politikalarına rağmen, kadını, toplumu ve tarihi aydınlatan bir kadın gerçekleşmesi yaşanıyor.

Avesta’nın özgürlük bilinci

Önderliğe ve kadına dayatılan komplo, Efrîn işgaliyle derinleştirilmek istenirken, Avesta Xabûr’da yoğunlaşan özgürlük bilinci, direniş ruhu ve eylemli yaşam gücü, her türlü komploculuğu boşa çıkarmanın yolunu gösteriyor. Bilinçle donanma, akıl ve yürek gücünü birleştirme, tarihsel ve güncel  gerçeği çözme, kendine ulaşma ve kendini aşmada belirleyici oluyor. Kürdistan özgürlük mücadelesi ve Rojava devrimi, böylesi gerçekleşmelerin sayısız örnekleriyle dolu. Kendini tanımak kadar, düşman gerçeğini çözmenin ve imha dayatmalarını aşmanın, en zor zamanlarda tüm insanlığa ışık olmanın tarihsel diyalektiği yakalanmış durumda. Bu diyalektiği işletmek, derinleştirmek ve yaşamsal kılmak, tüm iktidar oyunlarını boşa çıkarmanın sihirli formülünü sunuyor.

Önderlik farklı dönemlerde bu formülü “yaşamda kazanmak”, “anlamak eşittir yapmak”, “düşündüğü gibi yaşamak, yaşadığı gibi düşünmek”, “düşmanın hep bir adım ilerisinde olmak” biçiminde tanımladı. Avesta yoldaşın duruşu, yoğunlaşma biçimi, yaşam ve eylem gücü Önderlik’le buluşmanın ve kendini bulmanın sırrına eriştiğini gösteriyor. O’nu böyle sırlı ve sihirli kılan böyle bir sadeleşme, kendini ifadelendirme ve toplumsallaşma düzeyi olmalı. Zengin ve üretken bir kişiliğe doğru önemli adımlar attığı kesin.

Efrîn gerçek sahiplerine dönecek

Tüm kadınlar, tüm dünya halkları Efrîn direnişini ve Avesta yoldaşı, O’nun fedai ruhunu tanıdı, kendini yakın hissetti, güç aldı. Kimse TC’nin işgalini, acımasızca Efrîn’in, kadının ve Önderliğin üzerine yürümesini, tecrit ve imhayı derinleştirmesini bir zafer olarak tanımlamadı, böyle görmedi. Ancak özgürlükten yana atan bütün yürekler, halklar, Efrîn direnişini ve Avesta’da gerçekleşen fedai kadın kişiliğini, özgür kadın kimliğini tanıdı, bildi ve sahiplendi. Düşmanın eline geçse de Efrîn’in gerçek sahiplerine döneceğine, bu direniş ruhunun ve özgürlük aşkının kazanacağına inandı. Avesta’ların yaşadığına, yaşattığına ve kazandığına emin oldu. Özgür bir dünya ve yaşamı yaratma duygusuyla direniş alanlarını çoğaltma, ortaklaştırma ve kadın özgürlük cephesini geliştirme ihtiyacını her zamankinden daha fazla hissetti.

2018 yılı, faşizmin saldırganlığını, imhacı ve yokedici karakterini deşifre eden kadın direnişleri ve fedai kahramanlıklarla dolu. Kürdistan’dan Ortadoğu’ya, Latin Amerika’dan Asya ve Afrika’ya, kadın üzerinde egemenlik kurmanın ve erkek egemenliğini derinleştirmenin küresel politikalarını boşa çıkarma zeminini oluşturdu. Direniş ve eylemlerde ortaklaşan talepler, kadına saldırının ortaklığına ve aynı merkezlerden üretildiğini kanıtlıyor. Bu anlamda kadın özgürlük eğilimini boğma, bozma, saptırma ve sistemiçileştirmeye karşı, düşünsel, yaşamsal ve eylemsel bir direniş hattını belirlemek, yaşamsal önemde…