Birlikte üretiyor, birlikte paylaşıyoruz

- Site varsayılanı
355 görüntüleme

der-05-08-16-kadin-bostani-urunlertoplandi7Doğal yaşamın en önemli damarlarından biri olan toprak ve hatta bir bütün doğanın kendisi maalesef yüzyılın en sorunlu konusu. Bu eko sistem felaket ile yüz yüzedir. Toprakla, toprağın kudreti ile, onun bereketi ve değeri ile yeniden buluşmak, karşı karşıya bulunduğumuz çevresel felaketleri durdurabilir ve hatta azaltabilir.

İnsanın doğa ve yaşamla ilişkisi özellikle inancımızın en güzel yanlarından biridir. Kadının yaşamla kurduğu en doğal bağ inancımızda haq ile bütünleşip karşılıklı rıza ve saygı anlayışı ile kendisini toplumsal kılmış ve bugünlere gelmiştir. İnsanın doğayla, insanın insanla, insanın kent, insanın toprak ve insanın tüm canlılarla ilişkisi; mitoloji, inanç ve dinlerden devrimlere kadar, insanlığın kendi macerasını ve tarihini yaşayarak gelmiştir. Bu nedenle doğal bilginin kendisi insanlığın en sade ve deneyimlerle karşılıklı paylaşımına dayanarak gelişmiş ve var olma mücadelesini sürdürmüştür.

Kadın, yaşamın en doğal bilgisi ile toplumsallığı sağlayıp yaşamı sürdürürken, üreten ve paylaşan konumuyla tarihin en önemli dönemlerine öncülük yapmıştır. Çevresel yıkımların gün geçtikçe büyüdüğü bu yüzyılımızda, bizler yani Dersim’de yaşayan kadınlar olarak kadının doğa ile ördüğü ilişkinin bilincine dayanarak işe koyulduk.

Dersim belediyesi olarak öz kaynaklarımızın yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar çok olduğunu düşünerek, birlikte üreten ve paylaşan bir anlayışın yeniden yaşam bulması için Kent Bostanları projesini başlattık. Toprağı talan etmeden, doğaya zarar vermeden, “daha çok mal, daha çok para” hırsıyla doğayı sömüren açgözlü anlayışa karşı toplumsal vicdanın yeniden uyanışını sağlamaktır amacımız.  der-05-08-16-kadin-bostani-urunlertoplandi9

Biz ekelim, biz biçelim

Dersim topraklarını tarihsel açıdan ele aldığımızda, geçmiş yıllarda üreten ve kendi kaynaklarıyla kendisine yetebilen bir şehirdi. Ne yazık ki pek çok nedenden ötürü bugün üretimden uzak, öz kaynaklarını yeteri kadar değerlendiremeyen bir konuma gelmiştir. Üretimden kopukluk; dışarıya bağımlı, hormonlu hazır gıdalara mahkum bir durumu ortaya çıkarmıştır.

Biz kadınlar; erkek egemenlikli sistemin tüketen, yabancılaştıran politikalarına karşı birlikte üreten ve birlikte paylaşabilen bir anlayışı geliştirerek toplumsal yaşamın emeğe dayalı ortak alanlarını yaratmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaya başlarken özellikle erkekler “bu işi yapamazsınız, alan çok büyük, siz beceremezsiniz” türünden olmazcı bir anlayışı dayatmak istemiştir. Kadınların iradesini kıran, hiçleştiren, kendisine bağlı kılmayı amaçlayan bu zihniyete karşı kadınların birlikte çalışarak kolektif üretmesi, bu eril egemen yaklaşımı boşa çıkarmıştır.

Toprak iyileştirir

Kendi şehrimizde köylerden doğal tohumlarımızı toplayarak bostanımızı ektik. Kadınlar olarak ilk fidelerimizi ektiğimizde, masa başı çalışma yürütmenin dışına çıkıp toprakla buluşmak ayrı bir yaşam alanı oluşturmuştu. Aynı ortamda çalışan kadınlar birbirlerine mesafeli ve yabancı dururken, bostanımızda çalışmaya başladığımızda hepimizin daha fazla yakınlaştığını fark ettik. Daha eşit ve paylaşımcı, emeğder-05-08-16-kadin-bostani-urunlertoplandi10ini sahiplenen bir anlayışın geliştiğini gördük. Özellikle de ilk ürünlerimizi aldığımız an yaşadığımız sevinç görülmeye değerdi. Herkes çok yorgun olmasına rağmen, ilk ürünün sevinci ve gülümseyişi gelip yüzümüze yerleşmişti. Masa başlarından ayrılarak toprakla buluşmanın çok farklı sonuçları vardı. Kadınlar olarak birbirimizi daha iyi anlıyor, daha güçlü paylaşıyorduk. Soğukluk, mesafeli ilişkilenme memur zihniyetinin bir sonucuydu. Kent bostanları çalışmasında bu zihniyetin aşıldığını görmek, kadınların mesai saatleri dışında da gece-gündüz demeden çalışmaya katıldığını görmek, kendilerini daha huzurlu ve dingin hissetmelerine tanıklık etmek toprak-insan ilişkisinin iyileştirici yanını görmek açısından çok öğreticiydi. Kent bostanları bir yaşam alanına dönüşmüştü. Bu ortak çalışma aynı zamanda kentimizde toplumsal bir duyarlılık yarattı ve kadınlar bizimle iletişime geçmek istedi.

Kent bostanları toprakla uğraşmanın yanı sıra bizler için güzel paylaşımların yaratıldığı alana dönüştü. Ekim yaparken, sularken, toplarken her aşamasında yaptığımız sohbetler, yorgun gülüşler, kendi içimizde hepimizin tarihini, kimliğini, dilini, acısını, sevincini, yalnızlığını, mücadele ettiği ya da paylaşamadığı pek çok duyguyu birlikte paylaşmanın yeri oldu. Kendi komün alanımızda eksiklerimizi, güzelliklerimizi paylaşmak hepimiz için oldukça öğreticiydi. Bu açıdan bile baktığımızda birbirimizin duygularına dokunabilmek, hep birlikte güzel çalışmalar yürütebilmek önemli sonuçlardan biri oldu.

İhtiyaca göre üretim ve tüketim

der-05-08-16-kadin-bostani-urunlertoplandi11Biz bu projeye başladığımızda Dersim Belediyesi Kadın Meclisi olarak birlikte üretip birlikte paylaşmayı esas aldık. Kentimizde yaşayıp da bostamıza gelme imkanı olmayan insanlarımızla da paylaşmak gerektiğini bilerek, ürünlerimizi düzenli olarak ihtiyaç sahipleri ile paylaştık. Bostan çalışmamız ticari bir amaçla kurulmamıştır. Amacı; ortak emek vererek günlük beslenme ihtiyacını karşılayacak kadar sebzesini ücretsiz alabileceği bir alan oluşturmaktır. Emek verenler ihtiyacı kadarını ücretsiz alırken, çok yoğun olarak bostandan sebze almak isteyen insanlarımıza da alanımızı kapatmadık. Bostandan elde edilen gelir bostan ihtiyaçları için kullanılırken, aynı zamanda farklı kadın projelerinin gerçekleştirilmesi için bütçe olarak değerlendirilecektir. Buradaki amacımız komünal yaşamın yeniden örgütlendirilmesidir.

Üretimsiz topluma karşı emek toplumu

Bu çerçevede bostan çalışmamız önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir. Farklı üretim ve paylaşım alanlarını geliştirmek, kullanılmayan tarım arazilerinin tespitini yaparak buğday arpa yulaf vs. ürünlerin ekimini gerçekleştirmek için çalışmalar yürütmekteyiz. Aynı zamanda şehir imar revizyon planı içerisinde de yeni tarım alanları açılacaktır. Toplumun bir bütün paylaşabileceği alanları çoğaltmak açısından kooperatifleşmek mümkün olabilir mi? Bu konuda kadın meclisimizle birlikte tartışmalarımızı yürütmeye devam etmekteyiz. Bunun yanı sıra tohumlarımızın doğal sürdürülebilirliğinin sağlanması için tohum elde etmek ve elde edilen tohumları köylerimizle paylaşarak yaygınlaşmasını ve çoğalmasını sağlamak istiyoruz.

der-05-08-16-kadin-bostani-urunlertoplandi14Dersim Belediyesi Kadın Meclisi olarak demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bakış açımızla bir yandan kentimizde ve köylerimizde çalışmalarımızı daha fazla nasıl geliştirebileceğimizi tartışarak, bir yandan da hayata geçirerek sürdürüyoruz.

Erkek egemenlikli sömürü sisteminin sosyal yardım adı altında tembelleştiren, işsizliği derinleştiren, açlıkla terbiye etmek isteyen, göçe zorlayan, cinsler arası eşitsizliği büyüten, toplumu üretimsiz kılan politikalarına karşı; kadın özgürlükçü, toplumsal, kolektif ekonomiyi geliştiren politikalarımızla kadının öncülüğünü, kültürünü yeniden canlandırarak kendimizde, kentimizde ve köylerimizde öz kaynaklarımızı esas alarak bütün kadınlarla birlikte ortaklaşarak yol almak istiyoruz.

Kadınlar olarak birlikte paylaşıyor ve ortak emek ile yaratıyoruz. Yarattıkça daha fazla yakınlaşıyor, toprakla daha fazla bütünleşiyoruz. Ortaya çıkardığımız sonuçlardan yola çıkarak önümüzdeki süreçlerde yürüteceğimiz çalışmalara daha fazla kadının katılacağına inanıyoruz. Emek güzelleştirir…

*Dersim Belediyesi Kadın Meclisi Üyesi