O köy bizim köyümüz: JINWAR

- Dilan RUKEN
825 views

Rojava DevrNAHIDE ZENGINimi’nin öncülüğünü yapan kadınlar, özne oldukları bir yaşamın inşa çalışmalarını sürdürüyor. Askeri temelde elde edilen kazanımların yanı sıra; sosyal ve toplumsal yaşamda, ekonomik ve diplomatik boyutta, kültür ve sanatta çok önemli adımlar atılıyor. Şimdi kadınlar büyük bir dayanışma ruhu ile sadece kendilerine ait bir yaşam alanı kuruyor. Cizîrê Kantonu’na bağlı Dirbêsiyê yakınlarda JİNWAR adıyla bir kadın köyünün kurulması çalışmaları, bu haberi duyan herkeste heyecan yaratıyor.  JINWAR Özgür Kadın Köyü İnşa Komitesi’nden Nahide Zengin’in anlatımları bize “bu köy kadınların köyü, bu yaşam kadınların yaşamı” dedirtiyor. Detayları Nahide Zengin gazetemiz Newaya Jin’a değerlendirdi…

Neden bir kadın köyü?

Kadın kimliğinin önemli özellikleri vardır; öncelikle on binlerce yılın tanrıçasıdır. Mücadeleci ve direngen olduğu kadar, bilge, filozof, sanatçı ve üretendir. Toplumsallığın kurucusu ve yaşam gücüdür. Barışçı, adil, eşitlikçi, özgürlükçüdür. Binlerce yıl önce kadın nasıl tarım-köy devriminin öncülüğünü yapmış ise bugün de içinde yaşadığımız coğrafyada kadın yine kendi öz iradesiyle bir devrimin öncüsü durumundadır. Son beşbin yıllık süreçte erkek egemenliğinin özellikle kadına karşı iktidarını güçlendirmesi kadını köleleştirmekle kalmamış öz iradesini de elinden almıştır. Bu nedenle savaşın, zulmün, toplumsal sorunların ağırlığını yaşayan kadın kendine özgür bir yaşam alanı kurmanın hedefini taşımaktadır.

Önderliğimizin “kadın ne kadar özgür hareket ederse, o denli güzel, adil, eşit tercihler geliştirebilecektir. Dolayısıyla toplumda güzellik, adalet, eşitlik kavramlarının yaşamsallaştırılması sıkı sıkıya kadın özgürleştirilmesinden geçmektedir” değerlendirmesi temelinde ele alındığında kadın doğası ancak toplumsal özgürlük ortamında açığa çıkar ve kadının özgürleşmesiyle toplumsal özgürlük gelişir. Kadın köyü bu özgürlük aşamalarından biridir.

Kadınlar bu köyde nasıl bir yaşam örgütleyecek? Mesala yaşamsal ihtiyaçlarını, ekonomik ihtiyaçlarını, güvenlik sorunlarını nasıl çözecek?

JINWAR TEMEL ATMA TORENI 3Aslında bir toplumun yaşamını örgütlenmesi o toplumun ekonomisini örgütleme biçimiyle bağlantılıdır. Tüm sömürü-kölelik biçimlerinin kaynağı ekonomik işgal olduğundan, ekonomik alanın özgürleştirilmesi aynı zamanda toplumun ve doğanın özgürleştirilmesidir. Bu da Demokratik Komünal Ekonomi temelinde ancak mümkündür. Paylaşımcı, dayanışma içerisinde, eşitlikçi, bilinçli bir yaşam ve eylemin gereği olarak özgürlükçü, topluluk mülkiyeti temelli bir ekonomik faaliyettir asıl olan. Hiç bir üretim aracı, ekonomik ürün veya faaliyet, sadece bir kişi veya grubun emeği ve çabası sonucu olmamalıdır. Bu gayr-ı meşru bir durum olup ahlak, toplum ve doğa karşıtı bir yaklaşımdır.

Özgür Kadın Köyü JINWAR’da kurulacak üretim komünleri, topluluk ihtiyacı temelinde faaliyet yürüteceklerdir. Doğaya saygıyı temel alan tarımsal üretim esaslı bir ekonomi anlayışı şu an için mevcuttur. Beraberinde küçük ve büyük baş hayvancılık da yapılacaktır. Ancak el becerisi ile veya bireylerin yetenekleri ile açığa çıkacak olan ürünler de olacaktır. Burada esas olan, üretimin topluluğun ihtiyaçları temelinde yapılmasıdır. Elbette ki ihtiyaç fazlası ürünler ve diğer el zanaatleri kurulacak olan komün pazarında değerini bulacaktır. Ancak bu değer de toplumsal ihtiyaçları karşılayacak ve yine toplum tarafından benimsenecek boyutlarda olacaktır.

Beraberinde köyümüzde bir akademimiz olacaktır. Çocuklarımız için bir okulumuz, alternatif tıp çalışmalarının yapılabileceği bir merkezimiz, ürünlerimizi değerlendirebileceğimiz bir pazar yerimiz ve bir köyün ihtiyaç duyabileceği yaşam alanlarımız da olacaktır.

Diğer sorunuza gelince, kadının illaki bir güvenlik ihtiyacı varmış gibi bir yaklaşım var, bu yanlış.  Aslında tüm insanların güvende olmaya, öz savunmasını kullanmaya hakkı vardır. Ancak kadın söz konusu olunca hem ekonomik soykırıma karşı bir öz savunma ve hem de yaşamsal  öz savunmanın gerekliliği daha net açığa çıkmaktadır. Kadınlar öz savunma bilinciyle kendi savunma birimlerini kurabileceklerdir.

Kadın köyünü kadınların erkek dünyasından fiziki olarak da kopuşu olarak ifade edebilir miyiz? Eğer böyleyse, fiziki olarak da ayrışmanın kadınların güJINWAR TEMEL ATMA TORENIçlenmesine nasıl bir katkısı olacak?

Erkek dünyasından fiziki bir kopuş değil de zihinsel bir kopuş yani erkek egemenliğine karşılık kadınla özgür yaşam temelinde ele alalım bu soruyu. Önderlik “sosyalizmin önceliği, kadınla özgür yaşam düzeyinin mutlaka tutturulmasıdır” der. Bunun için bir zihniyet savaşı gerekmektedir. Toplumsal cinsiyetçilikteki mülkiyet ve cinsel nesne ahlaksızlığı, erkeği de aşağılayan ve çürüten bir toplumsal olgudur. JINWAR kendisine dayatılan köleliğe karşılık tecride alınmış kadınlar topluluğu değildir. Özcesi; kadının öz iradesiyle özgür yaşamını inşa edeceği, toplumsal eşitliği yeniden olgunlaştıracağı bir alandır.

Bu köyde ilişkiler nasıl olacak, paylaşım nasıl olacak? Bu köyde buluşacak ve yaşayacak olan kadınların yaşam tarzını nasıl tanımlayabilirsiniz? Sosyalist bir köy mü, feminist bir köy mü, ekolojik bir köy mü? Yoksa bunların tümü mü? 

Demokratik Ulus anlayışı sosyalist bir temel üzerinde kendini var eder. Feminist bir köyden çok feminizm anlayışını da kapsayan ve hatta aşabilecek bir olgudan bahsediyoruz. Elbetteki bir öteleme, yok sayma anlamından çok katkı sağlamadır bu. Çünkü kadın gerçeğini kapsayan, kadın etrafında gelişen ve kadına dayalı tüm mücadele ve araştırma yöntemlerini bilerek bir yaşam tarzı oluşturmak gerekmektedir. Bilinmektedir ki, feminizm bugün toplumsal değişim ve dönüşümde toplumların ihtiyacı olan aciliyette ve kapsamda geri pozisyondadır. Toplumsal sorunların bütünlüklü ele alınması temel özgürlük hakikatlerine ulaşmada önemli olduğunu  düşünmekteyiz.

Ek olarak şunları söyleyebiliriz; komünal, eşitlikçi, doğaya saygılı, geleneği sürdüren ve geçmişin tecrübeleri ile yeniyi birleştiren, özgürleşmeyi hedef alan ki; Önderlik’in “özgürleşen kadın özgürleşen toplumdur, özgürleşen toplum ise demokratik ulustur” belirlemesi yaşamsal hedefini açıklamaya yeterli gelmektedir.

Bu kapsamdaki kadın köylerini çoğaltma gibi bir hedefiniz var mı? Kadınların ilgisi nasıl? “Kadın köyü” denilince kadınlar nasıl karşılıyor?

JINWAR INSAAslında kadın köylerini çoğaltmak veya bir mekan inşa ederek var olan sorunları giderebilme amacı değildir bu çalışma. Bu bir yaşam modelinin inşasıdır. Bir hayalin pratikleşmesidir. Bu pratik beşbin yılın özeleştirisidir. Öylesine bir coşkudur ki şu anda sadece Rojava’da direk bu pratiğin içerisinde olan kadın arkadaşlarımız değil, ulaşabildiğimiz tüm diğer ülkelerdeki kadınlar dahi bu çoşkuyu bizimle paylaşmakta ve hangi noktalarda destek sunabileceklerini sormaktadırlar. JİNWAR’ın bu kadar çok kadını bir araya getirebilme başarısı taşıdığı misyondan kaynaklıdır. O da özgürleşmiş kadındır.

Dünyada kadın köylerinin pek çok örneği vardır. Avrupa veya Amerika kıtalarındaki ekolojik köyler, Afrika’da yaşadıkları toplumsal zulme karşılık oluşturulan kadın köyleri, yine kadın emeği üzerinden kooperatif üretimini esas alan kadın köyleri vardır. Buralarda yaşayan kadınların vermiş oldukları mücadeleyi her açıdan değerli bulmaktayız.

JINWAR bu köy çalışmalarının tamamını kapsamakla yetinmemekte hatta daha da geliştirmektedir. Çünkü mücadelesini binlerce yıllık kölelik zihniyetine karşı gerçekleştirmektedir. Sadece bir kesimi değil, toplumun tamamını ortaklaştırmaktadır. Kadın özgürlüğünü toplumsal özgürlükle eş tanımlamaktadır.