Adanmış bir ömrün adıdır Medya Mawa

- Rewşen MARDİN
1173 görüntüleme

Yaşadığımız coğrafyada özgür yaşam tohumunu canları, kanları, emekleri, sevgileriyle eken şehitlerimizi Medya Mawa yoldaşın şahsında anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum.

Her şeyin özünde yatan kutsal değerdir sevmek. Sevginin diğer adı emektir, özveridir, fedakarlık, adanmışlıktır. Bu topraklarda halklarımızın mahkum edildiği soykırım rejiminin yarattığı karanlığı bir tek emeğin gücü aşabilir. Çünkü emeğin gücü doğuşu, yenilenmeyi, var olmayı gerçek kılar. Bahsi edilen emek çıkarsız kahramanlıkların emeğidir. Mezopotamya’da baharın, ateşin ve güneşin kızıllığı, görkemi, acısı, sevinci, ışığının adıdır toprağa düşen kahramanların her biri. Onlara borçlu olduğumuz tüm erdemlerin hakkını ödemektir onurlu olmanın yolu.

Kavganın en cesur, en fedakar, en hesapsız yanı

Daha geçen yıl tam da bu vakitlerde Azê’nin gülüşü, Delal’ın çeyrek asır süren soylu  mücadelesi derin izler bırakmıştı kavga yolunda. Candan ötesi olan bu yoldaşların gidişlerine henüz alışmamışken yüreklerimiz adı gibi soylu olan Medya yoldaşın şahadetiyle dağlandı bu kez. Güneşin sıcak ışınlarına benzeyen bu yoldaşlarımızdan her biri bu toprakların yetiştirip büyüttüğü en soylu değerlerdir. Onlar yaşanan tüm faşist sömürgeci, cinsiyetçi, zalim ve kanlı rejimlere rağmen özgürlük meşalesini gururla, onurla başarıyla taşımayı başardılar. Onlar ülkemizde söndürülmek istenen özgürlük meşalesini söndürmemek uğruna canlarını bedel verdiler.

Zorlu mücadele yolunda çeyrek asırlık bir mücadele geçmişine sahip olan Medya yoldaş bu kavganın en cesur, en fedakar, en hesapsız yanı olarak yüreklerimizde ve tarihimizde yer edindi.

Ömrünün baharında genç bir direnişçi

Medya Mawa kavgaya atıldığında henüz on altı yaşında genç bir kızdı. Durmadı, yıllar boyunca emeğin, dürüstlüğün, bağlılığın, yurtseverliğin, yoldaşlığın simgesi olarak kazındı hafızalara. Son nefesine kadar özgürlük mekanı olan dağlarımızda mücadelenin en radikal mevzilerinde yirmi beş yıl boyunca gece gündüz, açlık yorgunluk, soğuk demeden bir an dahi duraksamadan direndi, hizmet etti.

Her anı özgürlüksel doğuşlarla geçirilen bir ömrün ürünüdür bugün dört parça Kürdistan’d

a yaşanan devrim çoşkusu ve ruhu. Yaşamın ve kavganın tüm zorluklarına rağmen yılgınlık, yorgunluk duygusunu yaşamadı.

Mücadelenin tüm zaman ve mekanlarda kadın yoldaşlığının güzelliğini, çoşkusunu, iddiasını, iradesini zirvede yaşayan bir militan oldu. Savaştı, savaştığı oranda güzelleşip sevilen bir yoldaş ve komutan oldu. Bu y

üzden O’nun yaptığı çağrışım emek ve fedakarlıktı. Kadın özgürlük mücadelemizin en önde koşanı, inananı ve de militanı olarak özgürlüğü adı belleyerek yaşadı. Direnişçi kişiliği ile dağlarımızdan tüm dünya kadınlarına giderek umut olmuş olan bu

mücadelenin sesi, soluğu, resmi oldu Medya. Önder Öcalan’ın yoldaşı, öğrencisi ve militanı olarak yürüyüşün

de O’nunla özgür bir vatan parçasında buluşmayı amaç belledi. Kutsal bulduğu bu hayalini gerçekleştirmek için ödenmesi gereken tüm bedelleri ödedi. Bu amaç uğruna tereddütsüzce yaşadı, hiçbir engel tanımadı. Çünkü seneler önce önder Öcalan i

le sözleşmesinde büyük direnmenin ve de başarmanın sözünü vermişti. Şimdi mücadelesine dönüp baktığımızda emeği ve büyük direnişi ile Önder Öcalan’ın yoldaşı olmayı başardığını görüyoruz.

Kadınların özgürlük şafağı

Tüm mücadele süreçlerimizde şehitlerimizle yeniden doğduk ve de büyüdük. Medya yoldaş tam da Atakan Mahir’in mısralaştırdığı gibi; “Güneşin zaptı yakın değil,

güneşi zaptettik artık.” Bizler güneşi zapt eden serkeftin gerillası olduk. Doğan her yeni şafağı halkımızın ve kadınların özgürlük şafa

ğı kılmayı başardık. Biz ki uzay çağının gerillası olarak tüm bunları başardık. O yüzden bugün ülkemiz yeni insanlık umudunun diyarı oldu. Yükselttiğiniz başarı, özgürlük bayrağı masmavi göklerimizde dalgalanıyor. Emeğiniz, direnişiniz, sevginiz bugün Kürd

istan’ın dört bir yanında yaşanan yeni Kürt aşkı oluyor. Sizler yeni yaşamın andı, sözü, emeği, ezgisi, sevgisi, kültürü, mirası oldunuz. hayat sizinle can buldu ve de can bulacak. Ana yurdumuz  ve de tüm kadınlar özgürleşinceye dek bize devrettiğiniz özgürlük meşalesinin aydınlığında kavgayı, umudu, başarıyı büyüteceğiz.

Onlar güzellikte, erdemde, cesarette, adanmışlıklarda yücelerde seyrederler. Yaşadıkları süre boyunca basit yaşam arayışına girmeyen kolektif doğrularımızın yaşamsallaştırıcı gücü olan şehitlerimiz tutarlı kişiliğin en yalın ifadesi olmuşlardır. Onlar davayı aşk iman belleyip başarıyla kavgada yol aldılar. Kavga yoldaşlığının, kadın yoldaşlığının, kominal yaşam yoldaşlığının en güzel ve sade örneği oldular. Onların gerçeğini anlamak çok güçlü bir duygu, keskin bir irade gücü ve tepeden tırnağa özgürlük aklı ve ruhuyla kişiliğini yaratmayı gerektiriyor.

En kutsal değer olan gerçeğiniz karşısında secdeye yatarcasına yaşamak, nefes almak, başarıya, özgürlüğe odaklanarak yaşamak bizi size layık yoldaşlar ve takipçiler kılacaktır.

30 Eylül 2018’de Mêrdîn/Bagok Bölgesinde şehit düşen Medya Maya (Emine KAYA)’nın anısına.