Büyük umut hareketinin sihri

- Hêja ZERYA
95 views
Önder Apo’nun “Umut zaferden daha değerlidir” mücadele ve yaşam felsefesi Kürdistan devrimcilerinin, Kürdistan halkının, özgürlük ve güzellikten yana yüreği atanların ilham kaynağıdır. Sınıflı devletli sistem bireyi ve toplumu teslim almanın yolunu umutsuz, arayışsız, anlam yitimine uğramış yığınlar yaratmakta bulurken Kürdistan Özgürlük Hareketi sınıfsız, sömürüsüz, özgür yaşam mücadelesi ile toplumsallığı geliştiren büyük umut hareketine dönüşmüştür. Umudunu yitirenin her şeyini yitireceğinin bilinci ile ahlaki ve moral değerlerini tanıma, bilme ve yaşatmayı temel kültürel değer haline getirmiştir.

Savaşta ve mücadelede ağır yenilgi ve zorluklarla karşılaşmak mümkündür, yenilgi ve zorlukları aşmak özgürlük umudu ve inancını bir varoluş biçimine dönüştürmekten geçer. Zaferler kaybedilir ya da kazanılır veya her savaşın kaybedeni ya da kazananı her zaman belli olmayabilir, ama umut diri oldu mu direniş her zaman yürürlüktedir. Özgür yaşam ve özgür insan olmada ısrar sosyalizmin bayrağını dalgalandıran mücadelelere ve devrimcilere yön vermeye devam eder. İnsanlık tarihi bu arayış ve mücadelelerle örülüdür. Demokratik uygarlık tarihi sınıflı devletli uygarlık tarihine karşı böyle bir mücadele ile şekillenmiştir. Önder Apo’da temsilini bulan insanlık, sosyalizm mücadelesi de bu gerçekliğin ürünüdür.

15 Şubat “Soykırım Günü”

Yarısına İmralı soykırım sistemi ve tecridinin damgasını vurduğu yarım yüzyıllık Kürdistan özgürlük mücadelesi insan olma umudu ve inancında ısrara dayanan bir Önderlik mücadelesidir. Önder Apo bu mücadeleyi “Sosyalizmde ısrar insan olmakta ısrardır” sözüyle anlamlandırmıştır. Soykırım sistemi kapitalist moderniteye karşı dili, kültürü, yaşamı, kişiliği, ülkesinin özgürlüğünü savunmak, insanı ve insanlığını savunmakla özdeştir. Reel sosyalist devletler çökerken bu meşru savunma iradesinin açığa çıkardığı örgütlü gücü, yaydığı sosyalizm umudu ve inancını kırmanın hegemonik sistem saldırısıdır 9 Ekim-15 Şubat Uluslararası Komplosu. Bu yüzden Önder Apo 15 Şubat’ı “Soykırım Günü” olarak tanımladı. Prometheus’un tanrılar tanrısı Zeus’tan çaldığı ateşi bayrağındaki meşaleye dönüştürerek insanlığı aydınlatma ve çağdaş tiranları karanlığa gömme umudunu yükselten PKK ve “Hakikat Avcısı”nı hedefledi. Umut var oldu mu en zorlu işkence, ölümden beter koşullar özgürlük ruhu ve düşüncesini kanatlandırabilir. Önder Apo Özgür İnsan Savunması’nda bu gerçeği “uçurumda kanatlanmak” olarak tanımladı. “Sistematik karakter kişiliği”ni çözümleyerek Doğu’nun idealist, katı dogmatik Batı’nın modernist aydınlanmacı düşünce sistematiğini, mekanik sosyalizmini, düz-ilerlemeci tarih yorumunu aşarak demokratik sosyalizm ve demokratik moderniteyi formülasyona kavuşturdu. Daraltılan zamanı ve mekanı aşarak demokratik uygarlık tezi ve demokratik ekolojik kadın özgürlükçü paradigma sentezi ile karşıladı.

Devrimciliği ahlaki ve vicdani özle yeniden yoğurdu

Devlet ve iktidar olgusunun insanlığın başına getirilmiş en büyük bela-düşman, bütün kötülüklerin, kurnazlıkların, komploların kaynağı olduğu hakikatine ulaşan Önder Apo; devlet ve iktidar üreten her düşünce ve eylemin umudun, özgürlüğün, toplumun, kadının, doğanın, hakikatin katli olduğu gerçeğini aydınlattı. Zaferi devletli ve iktidarlı olmakla özdeşleştiren düşünce yapılanmalarını yerle bir ederken umudun, özgürlüğün, toplumsallığın bayrağını meşaleli yürüyüşünün sembolüne dönüştürdü. İnsanlığın büyük umut hareketini yarattı. İyi düşünen doğru konuşan ve güzel yapan kişilik ve yaşama dayanan Zerdüşti ilkeyi canlandırarak ahlaki ve politik toplumsallığın kaynağına dönüştürdü. Devrimciliği estetik, ahlaki ve vicdani özle yeniden yoğurdu. Kaos-kriz, ölüm-öldürme mekaniği ile varlığını sürdürebilen ulus-devlet sistemine karşı demokratik ulus çözümünü yaşamı ve yaşatmayı kutsayan Jin Jiyan Azadî sihirli formülünün kaynağına dönüştürdü. Kadın devrimleri çağı olarak tanımladığı 21. yüzyılı küresel hegemonik sistemin karşısına “Anlamlı bir yaşamın ve büyük bir eylemin sahibi olmak istiyorum” diyen Zilan manifestosunun modernitesi olarak çıkardı. En zayıf düşürülen, en çok sömürülen, en iradesiz kılınan iradeleşerek, özneleşerek ve özgürleşerek tüm sömürülen ve ötekileştirilenlere akan özgürlük ırmağı oldu. Aktıkça, kuraklaşmış topraklara, yüreklere, beyinlere, bedenlere cansuyu olan, canlandıran, yeşerten, yaşatan yaşam ırmağı coştu.

En büyük umut taşıyıcısı özgürleşen kadındır

Diyarbakır Zindanı’nda soykırım sistemine karşı direnen, Sara’laşarak gerillalaşan Kürt kadını Rojava kadın devriminde, Rojhilat Jin Jiyan Azadî toplumsal devrim sürecinde özgürlük umudunu yeşertmekte. Sara yoldaşın katledilmesini Sara’ya yapılan saldırı bana yapılmıştır diyerek karşılayan Önder Apo, en büyük umut taşıyıcısının kadın özgürlük çizgisi, özgürleşen kadın olduğuna işaret etmekteydi. Büyük umut hareketine karşı “Umutlarını kıracağız” diyerek son kozunu oynayan kumarbaz misali bütün varını-yoğunu ortaya koyan TC devletinin “Önce kadınları vurun” stratejisine umut bağlaması bundandır. Özgürlük mücadelelerinin yürütüldüğü her zaman ve mekanda bu devlet aklı devrededir. “PKK bir kadın partisidir” diyen Önder Apo, erkek egemen sistemin ele geçirdiği kadın emeği ve iradesini özgürleştirmeyi düstur edinen bir mücadele geleneği ve kültürü yaratmıştır. PAJK ve PKK kadınların ve halkların özerk örgütlenmesi, özgür iradeleşmesine dayanan demokratik konfederalizme öncülük eden büyük umut hareketidir. Sistem adına umut kırma operasyonlarını yoğunlaştıran TC-El Kaide-Taliban-DAİŞ çeteciliğinin kadın kırım-soykırımına odaklanması, kadının ahlaki ve politik özne konumuna yükselmesi ile ilgilidir. Ahlak ve vicdan devrimine öncülük etmesinden ötürüdür.

Jin Jiyan Azadî ırmağın akışına yön veriyor

Özgürlük sosyolojisinin yükselen değerlerinin, kültürleşmesinin özünü oluşturan özgür kadın kimliği özgür toplumsallığın umut kaynağıdır. Bu kaynağı besleyen demokratik uygarlık nehri bin yılların kadın ve toplumsal özgürlük değerlerini taşıyarak hiç kesintiye uğramadan hep akış halinde oldu. Bu akış bugün Bereketli-Altın Hilal’de Kürdistan topraklarında ikinci kadın devrimi, köy-tarım devrimi ile hız kazanmış durumdadır. Bu hızı kesmeye, umudu yok etmeye yönelen komploya karşı Önder Apo’nun soykırım sistemine karşı yükselttiği büyük umut ve özgürlük direnişi etrafında kenetlenmek insan kalmakta ısrardır. Jin Jiyan Azadî sihirli formülü umut kırma operasyonlarını boşa çıkaracak, ataerkil sistemin bentlerini aşacak, tuzaklarını bozacak, komplocuları tarihin çöp sepetine atacak ırmağın akışına yön vermektedir.