Kazanmanın yeminidir Îlan Kobanê

- Zerya GÜL
622 views

Îlan Kobanê (Dara) yoldaş, gencecik yaşına rağmen, Kürdistan devriminin ağır yükünü yüklenmiş, zorluklarını hissetmiş, aşmanın yolunu ve yoldaşlığını geliştirmede öncü olmak istemiş. Müthiş yoğunlaşan, kararlaşan, sadeleşen ve güzelleşen duygu ve düşünce ILAN KOBANE-gücüyle Önder Apo’ya yoldaş olmak ve yoldaşlaşmak istemiş. İntikam duygusunu, fedai bir eyleme dönüştürerek düşmanı, devletçi-iktidarcı sistemi ve erkek egemen zihniyeti yerle bir etmek için yola koyulmuş bir devrim öncüsü. 15 Şubat’ta gerçekleştirmek istediği eylem düşüncesi yoldaşları tarafından engellenince, 8 Mart’ta Cindirêse’de fedailer kervanına katılıyor.

Hakikat ile bağ kurmak

Tarihi, toplumsal ve güncel yoğunlaşması, hakikatle bağ kurma biçimi, gerçekleştirdiği eylemi daha da anlamlı ve önemli kılıyor. Efrîn yurtseverliği, ana-kadın kültürü, ana-emeği bağlantılarını kurmadaki derin bilinci, bilgeliği, özgürlük aşkı O’nu, “Cindirêse”de, yani kadının yaşamı ördüğü tarihi mekanlardan birinin işgal saldırılarına karşı tarihi bir eyleme götürüyor. Önderlik hassasiyeti, kadın duyarlılığı, ana kültürüne yakınlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne erkek zihniyetinden arınarak anlam katması, egemenlik-kölelik kıskacında tüketilen yaşamlara, dünyalara ve kadın-erkek şekillenmesine bir tutumu gösteriyor. Başlı başına değerlendirilmesi, anlam derinliğinin kavranması ve gereklerinin yaşamsallaştırılmasını emrediyor. Anlamlı ve onurlu bir yaşamın, ancak bilgelik sınırlarında seyretme, düşünsel-duygusal-yaşamsal alanda fedaice arınma, kendini aşma ile mümkün olduğunu anlatıyor. Fedailik ruhuna ve eylemine, 8 Mart’ı tercih ederek yeni bir anlam kazandırıyor. Özgür eş yaşamın kadının yanısıra, erkeğe dair ölçülerini de belirliyor; varlık ve özgürlük sorununu çözememiş toplumların, direniş ve özgür yaşamda ısrar dışında bir seçeneklerinin olmadığını ifade ediyor.

Kıvılcım bir kere düştü mü yüreğe

15 Şubat’ı “Bir 15 Şubat’ı daha görmeye dayanamam” biçiminde hazırlandığı fedai eylem ile karşılamak istemiş. Komploları varlık, kimlik ve yaşam biçimine dönüştüren erkek egemen sistemi yakmayı, yıkmayı ve aşmayı amaçlamış. Komplocu geleneği aşan, özgür bir erkek olmak istemiş. 15 Şubat komplocularıyla, Efrîn’e ve kadına dair komplocuların aynı gelenekten, tarihten ve kurnazlıktan beslendiklerini çok iyi görmüş ve bağını kurmuş. Yoldaşları tarafından zar zor eylem yapmamaya ikna edilmiş, ancak o içinde fedai ruhu büyütmüş, örgütlemiş ve mutlaka yaşam gücüne dönüştürmekte karar kılmış. O yüzden durduramamışlar, tutamamışlar Îlan’ı. Kıvılcım bir kere düştü mü yüreğe, özgürlük aşkıyla tutuşturur beyni ve tüm bedeni, yangın yerine çevirir tüm kölelikleri ve köleleştirmeyi yaşam biçimine çevirmek isteyenleri. Böyle bir kararlaşmaya saygı duymak dışında bir seçenek bırakmamış kimseye ve koyulmuşlar bilgelik ve özgürlük yolu, Cindirêse yolculuğuna…

Yurtseverliğin neolitik özü

O’nda yaşam, O’nda özgürlük, O’nda toprak, anaya bağlılık başka bir kültürün iz sürücüleri olarak anlam deryasını oluşturur. Yurtseverliğin neolitik özüne dayandırır, varlık ve mücadele biçimini. Başka türlü var olmanın, özgürlüğün, yaşam bulmanın mümkün olmadığını çözümler adım adım ördüğü eylemli yaşam zamanında. Her anını güzellikle, aşkla, özgürlükle toplumsallığın yücelten ahlaki ve vicdani özüyle doldurur. Uzun bir yolculuktur çıktığı, evrensel oluşumdan alır gıdasını ve özgürlük eğilimini. Bu diyalektik bağ içinde çözümler varlık ve özgürlük biçimini. Her an oluşum an’ı, özgürlük an’ıdır artık O’nun için, başka türlü bir gerçekleşme biçimini yediremez kendisine. Tarihten güncele, güncelden tarihe bir bağ, bir anlam, özgür bir kimlik arayışçısı, dervişane gerçekleşmelerin özetidir özünde.

Îlan yoldaş, kimsenin adına ölüm diyemeyeceği kutsallıkta bir yaşam, özgürlük, sevgi ve aşk kaynağıdır esasında. Sevgiyi büyüten, aşkı gerçek anlamına kavuşturan, sevgi ve aşk işçiliğini özgür eş yaşamın mütevazı emekçisi, mücadelecisi olmakla özdeşleştiren bir bilgeden, bir önderlikten almıştır, özgür toplum, özgür birey dersini. O’nu kıblegahı olarak belirlemiş, O’nsuz yaşamın Efrîn’siz yaşam olduğu bağını, ayaklanan tüm yüreğiyle hissetmiştir. Gerçekleşen tüm komploların; Önderlik’siz, özgürlüksüz, topraksız, çiçeksiz, baharsız, anasız bırakmak isteyen erkek egemen aklının, iktidarın ürünü olduğunu çözmüştür. Doğaya, yaşama, kültüre, tarihe, etik-estetik tüm toplumsal değerlere düşman bu zihniyetin iflah olmayacağını görmüştür. Tüm yıkım ve kıyımların kaynağının bu tarihsel kirli ittifaktan beslendiğini bilmiş ve bu kaynağı kurutmaya ant içmiştir.

Hilal toprakların öz suyudur Îlan Kobanê

Bilmenin ötesine geçerek, kendini gerçekleştirmenin yolculuğuna dönüştürür ve bu yolculukta bir duraktır fedailik. Ulaştığı sadeleşme ve gerçekleşme düzeyi, özgür yaşam aşkının doruk noktasıdır. Kimsenin vazgeçiremeyeceği, önünü alamayacağı bir özgürlük gerçekleşmesidir. Önder Apo’nun yoluna, yoldaşlığına yoğunlaşan hem bir öğrenci hem bir öğretmen hem bir savaşçı hem bir komutandır Îlan Kobanê. Toprağına kök salmanın, köklerinden beslenmenin ve tüm insanlığı beslemenin onur, gurur yoldaşıdır. Yetersiz yoldaşlığa dair tüm geriliklerin, kötülüklerin öz eleştirisidir O’nda ifadeye kavuşan. Umut, direniş, özgür yaşam yoldaşıdır. Başta tüm Kürdistan olmak üzere, Ortadoğu topraklarının yangın yerine çevrilmesine tahammülü yoktur. Bu yangını çıkaranları, yaymak isteyenleri, kendi yangınında boğma isteği ve iradesidir.

Önderlik’siz, özgürlüksüz ve Efrîn’siz bir yaşamın olamayacağı, olsa bile buna yaşam denemeyeceğinin habercisi, buna karşı yeşeren yaşam ağacıdır. Yerle yeksan edilen,  binlerce yıllık eril zihniyetin intikamını kustuğu bereketli hilal topraklarının öz suyudur; yaşayan ve yaşatan damarıdır. Yiğitlikte önderleşmek, Önderlik’le özdeşleşmek mücadele andı ve özgürlük isyanıdır. Bu isyanın en önünde Zilan’laşan, Zinar’laşan, Efrîn’in yiğit evladı, ana sütü helal yurtseverlik sembolüdür. Tıpkı takip ettiği yoldaşı Avesta Xabûr ve takipçisi Polat Efrîn gibi…

Îlan yoldaş, direnmenin ve kazanmanın emridir. Tüm komplo ve tecritleri aşma, Önderlik ve özgürlükle buluşma yeminidir. Bu çağrının tüm yürekleri fethedeceği, özgürlük için atan tüm yürekleri birleştireceği ve harekete geçireceği kesindir.