‘Kendinize önderlik rolünde güvenin’

- Abdullah ÖCALAN
186 görüntüleme
İçine girdiğimiz genel özgürlük atılımı Kürdistan kadınının özgürlüğünde önemli katkılarda bulunacağa benziyor. Öyle inanıyorum ki, militanlaşmada önemli bir aşamayı da kadın hareketinde yapacağız. Belki çok zorlanacağız, ama sonuç güçlenmeyi yaratacaktır. Kaldı ki, fedakarlık yapmaya değer bir gelişmedir. Kadın devrimci faaliyetlerimizde, partileşmede en iddialı ve sonuç alabilecek aşamaya ulaşmamız söz konusudur.

Biz grupları silahlandırdık ve şu anda üç tane silahlı kadın birliği oluşmuş durumdadır. Bu açıdan sizlerin de militanca gelişmeye silahlı ve örgütsel açıdan doğru bir şekilde katılmanız, ciddi, eşit ve özgür koşullarda yol almanız mümkündür. Kadın açısından, bağımsız kişiliğine güvenen bir sayfa açılıyor. Bunun ulusal kurtuluşla bütünleşmesi daha fazla özgürleşmeyi, eşitlik temelinde evrimleşmeyi beraberinde getirmekte olup, bu da her bakımdan demokratikleşmeye içerik ve hız katmaktadır.

Bağımsız kadın birlikleri

PKK deneyimi, sorunu tümden çözmemekle birlikte özlü ele aldığı iddiasındadır. Bu sahada bin yıllık sorunlara birden cevap bulmak da zaten mümkün değildir. Sizler gün geçtikçe göreceksiniz ki, sorunlarınız tarihi boyutlu olup, ağır toplumsal koşullarla yüz yüzedir. Bundan dolayı özgün yaklaşımla mesafe almaya ihtiyaç vardır ve buna ilgi göstermek yerindedir. Kürdistan kadınına bu hamlemizde yol açmak, daha kararlı ve eylemsel çıkış yaptırmak doğrudur. Sizler ise, buna öncülük edebilecek durumdasınız. Cesaretiniz, fedakarlığınız vardır ve bu temelde kişiliğinizi toparlayıp büyümeyi gerçekleştirmekle karşı karşıyasınız. Bu, olumlu bir gelişme demektir. Bağımsız kadın birlikleri ilginç kişilikleri ortaya çıkarabilecektir. Eğer bu saptırılmazsa, kadının yiğitliği gelişebilir. Bunda ısrarlı olmalı ve imkan vermeliyiz. Sürekli erkeğin egemenliği ve güdümü altında kadın yiğitliği anlaşılamaz, kişiliği de gelişemez. Dolayısıyla, kadın hareketine -silahlı mücadele de dahil- kendi kişiliklerini bulacak, özlerini biçimlendirecek inisiyatifi tanımamız yerindedir. Sizler de bu temelde cesaret ve fedakarlığı geliştirebilir, hatta yaratıcılıkta sonuç alıcı olabilir, bağımsız eylemde kendinizi kanıtlamada ısrarlı olabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, kişilik olarak gelişemeyişinizin temelinde, erkek egemenlikli toplumda bağımlı düşünce ve bağımlı davranışlar rol oynamaktadır. Bunu aştırmaya çalışıyoruz.

İlgiye muhtaç değilsiniz

Daha olgun, önderlik rolü de dahil kendine daha fazla güvenen, kendine böylesi bir kişiliği yediren ve neye mal olursa olsun bunun en doğru hareket olduğunu görebilen bir konuma gelmek, sizi yaşamda iddialı kılabilir. Özgür düşünce ve davranış, birçok çelişkiyi çözmede muhtaç olduğunuz gücü sağlayabilir. Politikamız bu çerçevede gelişiyor. Sizleri çok zayıf, ilgiye muhtaç kişiler olarak görmek istemiyoruz. Ne böyle olmak zorundasınız ve ne de gerçek kişiliğiniz böyledir. Bu, toplumun çok yönlü etkileşimiyle ortaya çıkan ve biraz da dayatılan bir durumdur. Adeta nefes alamaz bir duruma getirilmişsiniz. Tabii ki bunun nedenleri vardır ve biyolojik kalıtım olmadığı açıktır. Bizim sözümüz ve eylemimiz, bağımsız kadın kişiliğinin devrimci faaliyete en etkin katılımının sağlanmasına öncelik tanımaktır. Öyle anlaşılıyor ki, birçok devrim deneyiminde yaşanan örnekleri biz pek yaşayamayacağız. Kadın konusunda Kürdistan’ın koşulları biraz katı olup, ilişki geliştirmeye fazla elvermiyor. Bu koşullar cinsler arası en ufak bir yaklaşımı aleyhe dönüştürüyor. Bizim, kadın olayına oldukça bağımsız ve cesur bir yaklaşımımız vardır. Sizler,  onurunuzla devrim ve halkımız için yaşama gücünü gösterebileceksiniz. Bu konu oldukça ilgiye değerdir. Çünkü kadın sorunu, Avrupa ve sosyalist ülkeler de dahil, birçok ülkede halen çözümlenmemiş can alıcı bir sorun olarak durmaktadır. Artık çözümün kendisini ısrarla dayattığı bir konum yaşanmaktadır. Demek ki, eskiden çok kötü ve yetersiz yaklaşmışlar ki, sorunlar varlığını sürdürüyor. Soruna köklü yaklaşılmadığı açık. Biz, bunları göz önüne getirerek, yaklaşımı daha da dikkatli kılıyoruz. Sizlere sunulabilecek en değerli armağan da budur. Nasıl ki, Kürdistan halkına bu yeni gün vesilesiyle yeni yaşama ulaşma mesajını veriyorsak, sizin önünüze de kendi özgürlüğünüze kavuşmada mesafe katetmeyi koyuyoruz.

İnanıyorum ki, sizler için de ulaşılan bu mücadele halkasını tutturmanız tercih edilmesi gereken oluyor. Kadın yüceliğini ve çekiciliğini tutturmayı bilecek, bu inceliği göstereceksiniz. Kadın, toplumda ve devrimde yücelme, çekici kılma, adil tutum, cesaret ve fedakarlıkta en ileriyi tutturma anlamına gelir. Kadınsız yaşam gerçekten düşünülemez, fakat kadınlı bir yaşam da, hem lanetli bir duruma ve hem de yüceliğe götürebilir. Sizler, bu yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak yücelik olayında ısrarlı olacaksınız. Kendinize yüklenmek saygınlığına mutlaka ulaşmalısınız. Genelde kadına duyulacak saygı, topluma veya çevreye duyulacak saygınlıkla bağlantılıdır. Ne sizin böyle yapmaya hakkınız var, ne de bizim size böyle yaklaşmaya hakkımız var.

Özgürlükte kendini yeniden yaratım

Feodal anlamda kadın namus meselesidir. Bu konudaki burjuva inceliği bilinmektedir. Biz bunları yanlış buluyoruz. Geliştirmek istediğimiz çok daha anlamlıdır. Daha yoğun ilişki, daha anlamlı yoldaşlık geliştirelim. Fakat, buna layık olmasını da bilelim. Hatırı sayılan, saygı ve değer gören, sevgi kaynağı olan kadın tipi mutlaka şekillenecektir. Kürdistan’da gelişen özgürlük mücadelemizde kadının da büyük açılımı meydana gelecektir. Bu, kadının kendi yeteneklerini bulduğu, gerçek kişiliğini konuşturabildiği bir mücadele olacaktır. Bu konuda kesin ısrarlı ve ilkeli olacağız. Size ait olması gerekeni kendi şahsınız için olmasa bile kendi cinsiniz için yaratabilmelisiniz. Kürdistan’ın özgülünde ulusal öze en yakın olan kadın kitlesi, özgürlükte kendini yeniden yaratmada en ileri düzeyde katılımı sağlamalıdır. Kürdistan kadınının PKK gibi bir önderliğe ihtiyacı vardır ve şimdiden katılımı böyle yüksek derecede yapması bunu farkettiğinden dolayıdır. PKK’de bazı değerleri yakaladığı, bizim bu konudaki çabalarımızın az da olsa farkına vardığı içindir. Gelişen özgürlük mücadelemiz, özgürleşen Kürdistan kadını olacaktır. Özgürleşen Kürdistan kadını, özgürleşen Kürdistan olacaktır.

Kürt Halk ÖNderi Abdullah Öcalan’ın Mart 1990 çözümlemelerinden derlendi.