Mezopotamya’da kadın özgürlük dalgaları…

- Tekoşin Ozan
614 views

Önderliğimizin “21. Yüzyıl, kadın yüzyılı olacak” tespiti günlük olarak somutlaşan bir gerçeklik olmaya başladı. Küllerinden kendini yaratan Simurg kuşu gibi kadınlar da özgür yaşam koşullarını ilk kaybettiği Mezopotamya topraklarında kendini buluyor. Öz gücünü açığa çıkarıyor, kendini yeniden tanımlıyor. Varoluşu, onuru, özgürlüğü yeniden anlamlandırıyor. Dünyanın yükselen değerleri Mezopotamya merkezli ve kadınların öncülüğünde gelişiyor yeniden. Kürdistan’daki tüm gelişmelerde kadın rengi öne çıkıyor. Rojava’da cephelerde direnişe öncülük eden YPJ güçleri ve Demokratik Ulusun inşasına öncülük eden Yekitiya STAR örgütünün gelişimi, Türkiye seçimlerinde HDP’ de seçmenlerin temel ilgi alanı haline gelen özgür kadın politikası, Rojhılat’ da bir kadının tecavüz kültürüne karşı canı pahasına karşı çıkmasının taşları yerinden oynatması, Şengal’de DAİŞ’e karşı Êzîdî kadınların birlikler oluşturmaya başlaması…. Dünya bu topraklardaki gelişmeleri kadınların belirginleşen rengi üzerinden takip ediyor.

Bütün dünya bu kadınları izlerken, bu kadınlar ayçiçeğinin yüzünü güneşe dönmesi gibi İmralı’ya bakıyor. Kadın özgürlüğünün bir cinsiyet sorunu olmadığının en bariz ifadesidir bu tablo. İmralı’da gerek devletle gerekse de heyetle yapılan görüşmelerde temel tartışma konularından birinin kadın özgürlük sorunu yapılması, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümü için hazırlanan belgelerde yine kadın özgürlüğünün temel bir ölçü olarak konulması kadın özgürlük mücadelesine çok güç veriyor. Önderliğimizin siyasal alanda ve toplumsal alanın diğer boyutlarında kadınların katılımını eşit temsil eşit katılım ilkesine dayandırması hızla uygulamaya girdi ve siyasetin çehresini değiştirdi. Fark yaratmak, alternatif oluşturmak engelleri ve barajları yıkıyor… Türkiye’deki seçimlerde HDP’ye Türkiye halklarının ilgisinin büyümesinde kadına yaklaşımın çok önemli bir payı var. Türkiye halkları; halkların tüm çeşitliliğiyle birlikte yaşam imkanlarını, demokratik, eşitlikçi yaşam ilkelerini, kültürel toplum gerçekliğinin önemini HDP’de buluşan kadınların renkliliğinde görüyor. Eminim olumlu sonuçlarını gördükçe bu ilgi daha da artacaktır.

YPJ

Rojava’da ön plana çıkan YPJ direnişinin de arkasında aynı kaynaktan beslenen kocaman bir kadın özgürlük mücadelesi gerçeği var. Rojhilat’da kadınlara ve topluma onuruna sahip çıkma ve direnişi yükseltme gücü veren de aynı güneş. Kadın özgürlük mücadelesi başta Kürt kadınları ve bölge kadınları olmak üzere dünya kadınlarına ve halklarına çok önemli bir özgür yaşam mirası oluşturmuş durumda. Ve bu süreç devam ediyor. Tarihsel gerçeklikle bağları çok güçlü olduğu kadar son derece somut ve güncel. Hegemonyanın altını boşaltan bu dalgalar yeni bir yaşam anlayışı ve mücadele tarzıyla gelişiyor.

Kapitalist güçler bütün toplumsal değerlerin içini boşaltıp kendi lehine işler hale getirmesi gibi kadınların bu gelişimini de kendi çıkarına yönlendirmeye çalışıyor elbette. Bütün gelişmelerin Kapitalist kültürden bağımsız gelişmesi mümkün değilmiş gibi… Hegemonya gücü olmanın bütün erkek egemen ağırlığıyla gelişmeleri kendine mal etmeye, yalancı ve zalim erkekliğin en inceltilmiş haliyle yanıltmaya ve kontrolüne almaya çalışıyor. Dünya kadınlarının ilgisini, halkların kabulünü kendine malzeme yaparak daha fazla muhatap alma adı altında için tavizler koparmaya çalışıyor. Bu nedenle bir yandan Kapitalizmin bütün tortularının toplandığı DAİŞ saldırılarına, yerel statükocu devletlerin açık-kapalı fiziki saldırılarına karşı direnmek diğer yandan hegemonya güçlerinin destek adı altında gelişmelerin özüne yönelik saldırılarına karşı tedbirli olmak önemli. Kadın özgürlük alanları derinlik ve kapsam kazandıkça mücadelesi de ideolojik derinliği, politik ustalığı, özgür yaşam özgür kadın amaçlarında daha keskin olmayı gerektiriyor.  Mücadele uluslararası bir nitelik kazanırken siyasal, kültürel, felsefi bir çatışma halinde kazanıyor bu niteliğini. Kadınların özgürlük mücadelesi gerçek anlamda ve ilk kez bu kadar yakıcı olarak küresel hegemonya ile karşı karşıya gelmiş durumda. Arkasında büyük mücadele mirası, önünde ve gününde büyük devrim gerçeğinin merkezinde yer alarak…

Bu özgürlük dalgaları tarih boyunca varlığını korumuş demokratik toplumun örgütlü ve güçlenmiş halidir. Kapitalistler örgütlenmiş toplumdan daha güçlü değildir. hiç bir şey özgür kadın etrafında toplanan ve kendini yeniden yaratan toplumdan daha güçlü değildir. Toplumun kadın eksenli bir yaşam kültürü etrafında güçlenmesi erkek egemen hegemonyanın yaşam alanını daraltacaktır. Bu artık sadece bir umut değil günlük olarak şekillenen bir gerçeklik. Her gün daha özgür yaşanması dileğiyle..