‘Büyük kadın davasına inanıyorum’

- Abdullah ÖCALAN
233 views
Erkek tarafının özgür kadın partisinin özgünlüğünü, farkını görmesi gerekir. Erkek gittikçe tepki gösterecek. Egemenliklerinden kolayca vazgeçmeyecekler, kendilerini yere atacaklardır. Erkek tarafının hiç konuşmaması lazım. Yapacakları bir yardım varsa pratikte yapsınlar. Kadın için emniyet tedbirlerini alabilirler. Ama beyinsel tedbirler olmaz. Güçleri varsa kendilerini değiştirip dönüştürmeye uğraşsınlar. Bu böyle gelişecektir.

Ben olsam hiç konuşmam. Dinlerlerse dinlerler. Dağlarda daha iyi tedbir alınmalı. Bu biraz benim yürüttüğüm çalışmaydı. Tümüyle red biçiminde gelişecek. Erkeğin kurallarına tepki olarak patlamadır. Bin yıllık erkeğin eliyle gelişmiş yaşam tarzına tepkidir. Uzun sürebilir. Bu çalışma bazı kadın ve erkekler için zor olabilir. Özgür kadın iradesi doğru. Erkek karışmamalı. Anlaşmak için özgür olmak gerekir. Benim felsefeme göre özgür kadın yaratılmalıdır. Özgür iradeye saygılı olmak gerekir. Başarılı olursa yücedir, selamlarız. Ben bir erkek olarak harem kurabilirdim, çoluk çocuk sahibi olabilirdim. Ancak ben özgür kadın çalışmasını yaptım. PJKK var.

Kadın özgürlüğü ayrı bir program maddesi

Gelecekte kadın sorunu, ulusal ve siyasal meseleden daha çok ortaya çıkacak. PJA iyi bir başlangıçtır, geliştirmeleri gerekiyor. Afganistan’da olduğu gibi Amerika’nın Hollywood kültürüne yenilmeden, kendi özgürlük anlayışımızı, Türkiye’deki ortamda uygun hareketi geliştireceğiz. Onlara düşen bu erkeklere boyun eğmemektir. Kadın çekirdeği önemli. İdeolojik derinliği, özgür kadın kimliğini kendi şahıslarına yedirecekler. Bu güç ve yetenek meselesi. Kadın özgürlüğünü ayrı bir program maddesi olarak düzenlemek konunun merkeziliğinden ötürü gereklidir. Kadın sorununa ilişkin yaptığımız çözümlemeler, toplumsal dönüşümün temel nirengi noktasını oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Reel sosyalizmin kaybettiği noktalardan biri iktidar ve savaş sorunu ise, ikincisi kadın sorunudur. Kadın ve iktidar birbiriyle oldukça çelişkili iki olgudur. Kadın ilk ezilen sınıf, cins ve ulustur. Özgürlük ve eşitlik tarihsel ve toplumsal gelişme içinde değerlendirilip teorisi kurulmadıkça, sağlam bir pratik gelişmesi de olamaz.

Kadın dünyasının özgürleştirilmesi

Kürt toplumundaki kadında neolitik dönemden kalma izler halen etkisini sürdürmektedir. Bununla birlikte tüm uygarlık süreçlerinin kahrını çekmiştir. Direngen bir yapıya sahiptir. Çağın ihanetine uğradığı da açıktır. Bu özellikler feminizmin evrensel çabalarıyla birleştirildiğinde, ayrı bir kadın partisi toplumsal özgürlük, eşitlik ve demokratikleşme mücadelesinde büyük bir rol oynayabilir. PAJK bu role uygun olarak kurulmuştur. Her ne kadar hakim erkeklik anlayışından kolay kurtulamamaktaysa da, özgürlükte ısrar vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Kadın dünyasının özgürleştirilmesi, bizzat kadının duygusal zekâsıyla analitik zekâyı birlikte işleterek sağlaması en iyisi olacaktır. Kadın açısından mitoloji, felsefe, din ve bilim yeniden gözden geçirilip, özgün ve özgür kadın zekâsıyla yorumlanıp pratikleştirilmelidir. Teori ve pratiğe kadın zekâsıyla yaklaşmak doğaya yakın, barışçıl, özgürlükçü ve eşitlikçi bir dünyaya ve güzellikle yüklü bir yaşama daha anlamlıca götürebilir. Kürdistan’da PAJK’ta ısrar ve gelişme tanrıça erdemlerine, melek saflığına, Afrodit güzelliğine taşıyabilir. Böylesi bir kadın sentezinin çözemeyeceği bir erkek kültürü, çekemeyeceği bir yaşam gücü, yürütemeyeceği bir eylem olamaz. Tarihte, mitolojide tanrıça kutsallığına denk bir kadın erdemini -uygarlık tarihi boyunca sürekli derinleştirilen bir kölecilik kültürü olarak, karılaşmaya ve despot erkekliğe karşı- geliştirilmedikçe, yaşamda soyluluk, özgürlük ve eşitlik sağlanamaz. Bu değerler sağlanmadan, yaşam yitik bir değer olmaktan kurtulamaz.

‘Kadınlar büyük onur ve özgürlük savaşçılarıdır’

PAJK’ı selamlıyorum. Kadınlara da, siz büyük onur ve özgürlük savaşçılarısınız diyorum. Bu temelde kazanacaklardır. Bir ideolojik organ, kadının kurtuluşunda bir ideolojik organ olmalıdır. PAJK bu şekilde kalabilir. Kadın kurtuluş ideolojisinde derinleştirsinler. Ama kendisine güvenenler bu ideolojik yapı içerisinde kalmalılar. Ben büyük kadın davasına inanıyorum. Bu yüzden özgürlüğüne ve onuruna düşkün olanlar, kendine güvenenler yer alır. İçinde, dışında gibi problemleri kendilerine mesele yapmamaları gerekir. Esas olan özdür, öz önemlidir, ama biçim de önemli. Koma Jina Bilind içine hepsi girer. PAJK ideolojik örgütlenme olur. Ama kendileri bilir. Ben öneriyorum sadece. Kadın davası önemli, tutarlı kadın yoldaşlar vardır herhalde.