Kadın gerçeği konusunda derinleşin

- Abdullah ÖCALAN
129 görüntüleme
Kadınlara ilişkin yarım kalan yaşam projem vardı. Onun içeriği doldurulabilir. Çünkü özü verilmiştir. Özgürleşme mücadeleleri devam etmeli ve sonuna kadar gitmelidir. Özgür kadın yürüyüşü bana göre halen en haklı olanıdır ve sonuna kadar gidebilir. Yaşam ve barış üzerindeki etkisi düşünülmeli, yenisi yaratılmalı. Özgür kadın benim için idealdi. O davam sonuca gidebilmeli. Özgürleşen kadın nasıl istiyorsa, kendileri kendi kararlarını verebilirler. Üzerine yoğunlaşmak çok heyecan verici. Korkum yanlış anlayacaklarıdır.

Meşru savunma hakkı her zaman vardır

YAJK’ın partileştiğini duydum. Özgür kadına başarı getirmesini dilemekle ancak çok yönlü, derinlikli gelişmesini, sınırsız saygı ve sevgimi, özlemimi belirtebilirim. Kadın Partisinin birinci görevi, barış partisi olmaktır. Barış çok cesur bir duruş şeklidir. Barış kişiliği en yaratıcı, en cesur, en savaşçı, en özgür kişiliktir. Savaş ve vahşi şiddet, gelişmemiş kişiliklerin işidir. Barış yok, barışçıl geçinenler günlük olarak savaşı körüklüyor. Kadının doğası barıştan yanadır. Ama meşru savunma hakkı her zaman vardır. Zorbaya ve haksıza boyun eğmemek lazım. Dünyada ilk kadın partisi herhalde ileri bir adım. Güçlenmeye çalışıyorlar. Herhalde Güney’de de konumları çok gelişkindir. Sanat okulları var. Ona kaydolsunlar. Politik eğitim çok gerekli. Kadın Özgürlük Partisinin mesajını aldım. Derin, anlamlı ve yüce duygu dolu yüklenimle bağlılıklarına değer biçmemek zordur. Bu benim için son yılların en zor çalışmasıydı. Konu hassastı, ağır duygu yüklüydü. Bin yıllık sorunların kördüğüm olmuş acımasız savaş kurallarından ve derslerden tutalım, güzellik, eşitlik ve emek yüklü yeni yaklaşım ve yaşama tarzını açıklığa kavuşturmak, bunu da öz güçlerine dayalı kılmak biçiminde bir yol tuttum. Çok az cesaret edilen ama klasik olmayan, üstünlük ve hakimiyete yer vermeyen bir yaklaşım olacaksa böyle olmalıydı. Cins, sosyalleşme ve siyaset arasındaki bağ doğru kavranmalıydı. Ayrıca kadınla ancak güzel yaşanılabilirdi. Bunun öz ve biçim sorunlarına cevap gereklidir. Önemli aşamalar katedilmesine rağmen, bana göre eksik kalmıştı.

Kadın gerçeği konusunda derinleşin

Dolayısıyla bu kazanılan derinlikli duygu ve düşünce güçlerini, dünyada da kendini gösteren, kadını obje olmaktan çıkartmak, öz kimliklerine dayalı bilinç ve irade güçleri haline gelmelerini sağlamak somut gerçekliğimizde büyük önem taşıyor. Partileşme bunun iddialı bir adımıdır. Bununla şüphesiz bin yılların erkek egemenlikli toplum dünyası yerine, kadının özgün ve özgür irade ve bilincine, doğru bir toplum paylaşımına, bu temelde alt ve üstyapıyı yeniden şekillendirmede yerlerini belirlemeye ve sahip çıkmaya çağıracaktır. Program, örgüt ve yaşam tarzıyla kendilerini yeniden gerçekleştirmeye bu temelde ilkeli yürüyeceklerdir. Bunun gereğine derinden inanıyorum. Buna yaşamlarını adamalarına büyük saygı gösteriyorum. Onların daha doğmadan erkeklerin “karı”ları olmak yerine, öncelikle halkın, sevginin ve güzelliğin kadını olmaları gerekir. Barış dönemlerinde bu soylu erdemleri daha çok geliştireceklerine, kölece bağımlılığın değil özgürlüğün güzelce sürükleyici gücü olacaklarına, bunun belki de 21. yüzyılın en sürükleyici bir devrimci çalışması olacağına ve başarmalarına çok değer vermek kadar başarılı olacaklarına inanıyorum. Büyük fedakarlık ve cesaret güçlerini yeni dönemin her çalışma alanında istedikleri, inandıkları ve başardıkları oranda kullanmalarını diliyorum. Hepsine büyük özlem, saygı ve sevgilerimi belirtiyorum. Kadın gerçeği konusunda biraz daha derinleşin. Erken iktidar hastası olmasınlar. Yetki delisi de olmasınlar. Asırlık etkisi olabilecek bir çalışmadır. u daha özgün, daha radikal bir oluşumdur. Kadının gösterdiği korkunç bağlılık barış etkinliğine dönüşürse, muazzam infilak olur.