Kadın mücadelemizin soy damarları

- Ronahi SERHAD
239 views
Hareket olarak özellikle son iki yıldır yeri doldurulamaz ağır kayıplar verdik. Her biri bir efsane olan, kahramanlık destanı yazan kadın devrimimizin kilometre taşı, değerli öncülerimiz Delal Nurhak, Berivan Zilan, Raperin Amed, Gulçiya Gabar, Leyla Sorxwin yoldaşları ve 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu Direnişçilerini saygı ve minnetle anıyorum.

Öncülüğü, şahsında kurumlaştıran kadın yoldaşlarımız sıralanamayacak denli ortak özelliklere sahipler. Bu, partileşen kadının duruşunu tanımlar. Biri hepsini, hepsi birini tarif eder. Bir kişide değişime uğrayan toplumsal zihniyet, kültür ve ilişkiler PAJK’laşan kadının özgürlük ilke ve ölçüleridir. Devrimci kadınlar, cinsiyetçi toplum gerçeğinin bir kişideki dönüşümü, arzulanan yeni toplumsal değerlerin temsilidir. Kendini yeniden yaratmak, yaşamın kodlarını yeniden oluşturmaktır. Devrimcilik, cinsiyetçi kodlarla şekillenmiş kadınlığı yıkarak özgür kadının doğuşunu başarmaktır. Sözü, eylemleştirerek, teorik donanımı pratik ustalıkla hayata geçirerek kılavuz oldular. Öncü şehitlerimiz, kadının doğuşuyla, toplumsal doğuşa yol açtılar. Devrime atılan her kadın salt faşist Türk devletinin askeri zoruna karşı devrimci eylem çizgisinin militanlığını yapmadı. Öncüleşen kadın yoldaşlar, esasta nasıl özgür yaşamalıya, kadın devrimiyle cevap oldular.
Erkek egemenliği ideolojik hâkimiyet, yapı ve kurumlarıyla toplumsal bir sistem ise, söz konusu cinsiyetçi sistem ancak kadın kurtuluş ideolojisiyle silahlanarak, teorik-pratik uygulama gücüyle yıkılabilir. Kadın özgürlük ideolojisi, erkek paradigma ve hakimiyetine karşı zihni başkaldırı, toplumsal ayaklanma, savaşarak yaşam hakkını koruma, kadın-erkek arasında eşit ve özgürlüğe dayalı toplumsal ilişkilerin yeniden üretilmesini sağlamadır.  Öncülerimiz belirtilen gerçeği hayata geçirdi. Başarı dolu mücadele yaşamlarıyla kadın devriminin sembol öncüleri oldular. Bu anlamda onların kendilerini nasıl yarattıklarını, geliştirdiklerini, nasıl savaştıklarını ve nasıl yaşadıklarını anlamamız önemli.  Her birinin katılımı, çelişkileri, arayışları, zorlukları ve engelleri bizlerin de gerçeğini ifade eder.

Mücadelecilikleriyle binlerce kadını eğittiler

Kadındaki devrimsel çıkış dalga dalga topluma yayılan irade, ilham, umut kaynağı oldu. Her bir yoldaşımızın otuz yılı aşkın devrimci yaşamı, özgürleşen kadının sosyolojik, psikolojik, kültürel anlamda değişim ve dönüşümünün kanıtıdır. Kadınlar başardı derken, hem tekil hem kolektif kesintisiz mücadeleden söz edilmekte. Öncü şehitlerimiz, erkek egemen sistemin ideolojik kuşatma, saptırma ve saldırılarına karşı kadın kurtuluş ideolojisinde direniş çizgisini büyüttü, yükseltti. Kadın tarihimizde abideleşen şehitlerimiz, PAJK kimliğinde ısrarın iradesi olup beş bin yıllık erkek egemen tarihe ve kültüre kadın zihniyeti ve kültürüyle karşı koyuşun manifestosudur. İdeolojik öncülükten, askeri, siyasi, sosyal, kültürel çalışmalara kadar fedakârlıkta sınır tanımadan azim ve coşkuyla devrimin her çalışmasına en küçükten en büyüğüne sarıldılar. Mütevazı kişilikleriyle komutası altında binlerce kadın, erkek yoldaş eğitim gördü, militanlaştı, savaştı. Askeri faaliyet kadar, toplumsal diğer faaliyetleri de başarıyla yürüttüler. Komple devrimci pratiğin sahibi oldular. Kadın özgürlük bilincinin en özlü, sade ve derin taşıyıcıları olarak, samimi, doğal, içten duruşlarıyla hayranlık yarattılar. Mücadele azmimiz, özgürlük bilincimiz, zafer ruhumuz ve çizgimiz olarak kadın devriminde eşsiz yerlerini aldılar. Mücadelenin en ağır savaş şartlarında, en ön mevzilerde çarpıştılar, en zor alanlarda göreve talip oldular, zorluk ve engelleri tanımadılar, yüksek bir parti bilinciyle her daim Önderlik çizgisinin militanlığını yaptılar. Yoldaşlarını, kadınları ve halkı mücadelenin ön saflarına taşıdılar. Kararlılık ve iddia kazandırdılar. Beş bin yıllık geleneğin yarattığı kadınlık rolünü yerle bir ederek erkek uygarlığına karşı demokratik, ekolojik kadın uygarlığının yaratıcısı oldular, temsilini yaptılar. Önder Apo çizgisinde PAJK’laşan kadınlar, kadın özgürlük tarihimizin yapıcılarıdırlar, yaşam duruşlarıyla büyük iz bıraktılar. Devrimci mücadelenin uzun soluklu, her anını nefes nefese yaşayan, büyük zorluklarına göğüs geren sembollerdir. Kadın gerillacılığının, partileşmesinin ilklerini, heyecanlarını, güzelliklerini yaşadılar. Kadın devrimimizde ve Kürdistan özgürlük mücadelesinde önemli görevler üstlenmiş olan PAJK Meclis Üyesi Berivan Zilan, Gulçiya Gabar, Leyla Sorxwin ve Kongra Gel Başkanlık Divanı Üyesi Raperin Amed yoldaşlar Rêber Apo ile hakikatin yol arkadaşlığını yaptılar. Kadın devrimine özgürlük savaşçılarıyla, kadınlarla, halkla birlikte çalışarak sosyalist öğretiyi taşırdılar. Yoldaşlarımız, düşmanın imha ve soykırım savaşının çökertme, tasfiye etme planlarını mücadele duruşlarıyla, askeri-politik taktiği yaratıcı uygulayarak boşa çıkardılar. İdeolojik, politik, askeri görevleri başarıyla yürüterek zafer yolunu gösterdiler.

Ülkesi yitik kadınların varlık mücadelesine adanmış bir hayat

Her bir yoldaşımız kişiliğiyle, emeğiyle mücadelede önemli bir fark yaratmıştır.  Parti Meclis Üyemiz Gulçiya Gabar (Servet Aydın) yoldaş, tanrıçalık kültürüyle bezenmiş, adeta tarihten gelen kadının gizemli sesi oldu. Mardin’in komünal toplum özelliklerini kişiliğinde yapılandıran duru, sade, doğal kadın hakikatinin kendisi oldu. Sosyalist özle yoğrulmuş özgürlük çizgisini temsil eden öncü kadın devrimci. Sevgi denizi, engin hoşgörü sahibi, uğruna savaştığı her değeri canı pahasına koruyan, mücadelede sınır tanımayan her bedeli ödeyen kararlılığın, inancın timsaliydi. 1992’de ilk adımını attığı gerillacılığı bitmez bir aşk ve tutkuyla sürdüren cesur bir komutan. Dağlara sevdalı bir yürek. Sevdası yitik ülkenin, yitik kadınlarının varlık mücadelesini vermeye adanmış bir hayat. Adı gibi dağların gülüydü, dağsız yaşam, soluksuz kalmak demekti. İnandığı gibi yaşayan, özgür yaşamın anlamını eylemselleştiren, hücrelerine kadar PAJK’laşmanın, PKK’lileşmenin gerçeğiydi. Her zaman mücadeleyi kaygısızca sahiplenen, ideolojik çizgi mücadelesi kadar pratiğinde de en önde yer alan, güven, moral ve güç kaynağı olandı. Asi ve asil ruhlu, yiğit komutan Gulçiya yoldaş, mücadelenin en zorlu alanlarında kesintisiz gerillacılık yaparak her zaman partinin hedeflerine ulaşmaya kenetlenen başarının çizgisini temsil etti. Botan’ın tüm sahaları olmak üzere, Amed, Erzurum, Garzan, Rojava ve Medya Savunma Alanlarına kadar Kürdistan’ın her karış toprağında emeği olan, emeğiyle kadın özgürlük değerleri yaratan, destansı bir öncülükle kadın devrimini geliştirendi. Kadın savunma örgütlenmemizin komutanı, Kadın Hareketimizin öncüsü Gulçiya Gabar’ın izinde her daim yürümek ve düşmandan hesap sormak yoldaşlık yeminimiz olacak.

Devrimciliği, gerillacılığı büyük bir aşkla yaptı

Amed’in derin yurtseverlik özünü kadın özüyle buluşturmuş değerli komutanımız, can yoldaşımız, cesaretin, fedakârlığın timsali PAJK Meclis Üyemiz Leyla Sorxwin (Hamiyet Yalçınkaya) yoldaşın şehadeti de kahramancaydı. Botan’ın Besta alanında 20 Ocak 2023’te 6 kadın yoldaşıyla faşist Türk ordusu ile girdikleri çatışmada sonuna kadar savaşarak, düşmana büyük darbeler vurarak direnişiyle kahramanlık destanı yazdı. Gülüşü, yüreği, pratiğiyle özgürlük aşkını aşıladı. Umut dolu devrim heyecanını 31 yıllık mücadelede hiç yitirmedi. Direngen, mütevazı özellikleriyle öncülüğü doğallaştıran, söz-eylem bütünlüğü içinde kendisini yetkinleştirmiş güçlü özellikleriyle yücelen kadını temsil etti. Devrimcilik aşksa, gerillacılık bunun en zirvedeki yürüyüşüyse Leyla yoldaş bunu layıkıyla temsil etti. Önderlikle özlü buluşmayı yaşayan, köklü yurtseverlik özellikleriyle fedailiği yoğuran zafer çizgisinin temsilidir. Leyla yoldaş, Kürdistan’daki soykırım savaşına, kadın kırımına, zulme karşı en önde mücadele yürüterek kadın özgürlük mücadelesine direniş mirası bıraktı.  Mirasına sahip çıkarak her bir kadın Gulçiya, Leyla olacaktır.

Kadın örgütlenmesinin öncü ilklerindendi

13 Eylül 2022’de şehadeti ilan edilen PAJK Meclis Üyemiz Delal Nurhak (Esma Erat) yoldaş, otuz üç yılı aşan devrimci yaşamıyla bir özgürlük öğretisiydi. Faşist Türk devletinin 1977’de gerçekleştirdiği Maraş Katliamı’na devrimci çıkışla cevap vererek, 1989’da mücadele saflarına katılarak sömürgecilerden hesap sormayı son nefesine kadar sürdürdü. Alevilere dayatılan asimilasyon ve yurtsuzlaştırma, Kürt kimliğinden uzaklaştırma politikasına karşı ulusal birlik anlayışını kadın özgürlük bilinciyle bütünleştirdi. Yurtdışında 1987’de ilan edilen YJWK’nin kurucu üyesi olarak ilkleri başardı. Kürdistan’da devrimci faaliyet yürütürken esir düştüğü TC zindanlarında direniş çizgisini esas aldı. Akabinde hayalini kurduğu Kürdistan dağlarına ulaşması hayatının dönüm noktası oldu. Katıldığı ilk günden şehadetine kadar devrim coşkusu hiç eksilmedi.

Zagrosun cesur komutanı

Kürdistan’da başka bir katliamın ardından başlayan devrimci isyanın adı Berivan Zilan (Hatice Hezer)’dir. Zilan Katliamı’nın hikâyeleriyle büyüyen Berivan, ağıtlarla yüklü bu topraklarda acılı yazgı tekrarlamasın diye halkına klavuz olma yolunu küçük yaşta gerillaya katılarak seçmiş büyük bir yürektir… Geliyê Zilanlı Berivan Zilan, 1991’de Serhad’da başladığı ilk gerilla pratiğini Zagroslar’da komutan olarak sürdürdü. Önderlik sahasında kadın özgürlük bilincini derinleştirerek, yeniden yönünü Kürdistan özgürlük dağlarına vererek kadın özgürlük çizgisinin militanlığını yaptı. Ermenistan, Başurê Kurdistan ve Efrîn gibi yerlerde kadınlara öncülük ederek mücadele azmini aşıladı. Efrîn savaşında yer alarak faşist TC’nin işgal saldırılarına karşı toplumsal direnişi örgütledi. Zorluklardan yılmayan büyük devrimci, Rêber Apo’nun kadın özgürlük felsefesinin özlü militanı, Kadın Hareketimizin öncüsü Berivan Zilan yoldaşı mücadelemizde her daim yaşatacağız.

Tarihsel değerlerin yaratıcılarından oldu

Sonsuzluğa uğurladığımız mücadelemizin diğer bir öncüsü olan Raperin Amed (Delal Azizoğlu) yoldaş da tarihsel ve toplumsal değerlerin  yaratıcılarından oldu. 1992’de Amed’de gerillaya katılımıyla başlayan mücadelesini ilk günden son güne kadar direnç ve azimle yürüttü. Önderlik çizgisine adanmış bir militan olarak sade, özverili, devrimci kişiliğiyle Apocu yaşam felsefesinin emsalsiz uygulayıcısı oldu. Kadın Kurtuluş İdeolojisinin topluma mal edilmesinde, örgütlenmesinde, demokratik konfederal sistemin inşa çalışmalarında eşsiz bir emeğin sahibiydi. Kültürel soykırıma karşı özgürlük ve yurtseverlik bilinci derin olan Raperin yoldaş, Kürt kültürünün doğal nişanesiydi.

Tanrıçalarımıza sözümüz özgürlüktür

Kadın ordulaşmasında iz bırakan, emekleriyle, duruşlarıyla partileşme kültürünü yaşatan, öz savunma örgütlenmesini yayan, süreklileştiren PAJK’ın soylu, özgür ruhlu, devrimci kadınları her daim mücadelemizde yaşayacaktır. Tarihe, insanlığa mal olan şehitlerimiz, kadın ve halk düşmanı sömürgeci faşist TC devletini, işbirlikçi güçleri ve çıkarlar uğruna yaşamı, çevreyi, insanlığı katleden kapitalist modernite güçlerini yenmenin, kadın devrimini başarmanın çağrısıdır. Şehitlerimiz, Jin Jiyan Azadî çizgisinin temsilcileri, özgürlük andımızdırlar. Kadınları, Kürdistan’ı onurlandıran tanrıçalarımız, herkes için mücadele, örgütlenme, öz savunmayı her alanda pratikleştirerek faşizme, milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe karşı ayaklanma, isyanı büyütüp çoğaltarak özgürlüğü kazanma felsefemizdir.