Katalonya’da jineolojî çalışmaları ve etkileri

- Jineolojî Komitesi
143 görüntüleme
Katalonya Jineolojî Bölge Komitesi, 2019 yılında aynı bölgede Şehit Sara Dorşîn 1. Jineolojî Kampı sayesinde oluşturuldu. Bölge Komitesi’nin ilk üyeleri, Kürdistan Kadın Hareketi ve Rojava devrimiyle özerk bir dayanışma yapısı olarak örgütlenmenin yollarını aradı. Özelde de Efrîn (2018) işgalinin ardından protesto ve görünürlük eylemlerinin organizesinde yer alıyordu.

Bazı yoldaşlarımız, Rojava’daki devrimi yerinde öğrenme ve katılma fırsatı buldu. Öğrendiklerini aktarabilme, Katalan topraklarının siyasi gerçeğine, feminist, kadın özgürlük hareketleri ve LGBT’ye katkıda bulunabilme ve aynı zamanda da Kürt Hareketi ile dayanışmaya devam etme arzusuyla Katalonya’ya döndü. Birkaç yıl Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için Enternasyonalist Uzun Yürüyüş’e katılarak Kürt diasporasını, gençliğini ve Avrupa’daki yoldaşlarını yakından tanıdı.

Kadın Hareketi’nden ilham alındı

Jineolojî Bölge Komitesi inşa edildikten birkaç ay sonra Türk devleti, Ekim 2019’da Serêkaniyê’ye işgal saldırıları başlattı. Komite, diğer yoldaşlarla birlikte dayanışmayı teşvik ederken, savaşa karşı da tepkiyi örgütlüyorduk. Fikir ve önerilerimizi esas olarak kolektiflere ve alanlara yönlendiriyorduk. Bölgeden gelen tepki inanılmazdı. Birçok kişiyi dayanışma içinde sokağa çıkmaya, savaşı görünür kılmaya iterek Kürt halkını desteklemek için harekete geçirdi. Katalan topraklarının farklı yerlerinde kadın devrimi, Demokratik Konfederalizm, Kürt Hareketi Tarihi ve özellikle kadınların rolü ve jineolojî üzerine söyleşiler organize ettik. Kadınlara özgü özerk siyasi örgütlü gruplara katıldık ve katılmaya devam ediyoruz. Tabii ki tüm bu düşünsel etkinlikler yapılırken, Kürdistan Özgür Kadın Hareketi’nden ilham alındı.

Jineolojî ile örgütlülüğümüz büyüyor

Jineolojî, bugüne kadar büyümeye devam eden, devrimi ve değerlerini yayma görevlerini yerine getiren grup ve kolektiflerin amaçlarını ve yöntemlerini belirlemede büyük bir etkiye sahip. Jineolojî Komitemiz, Jinwar Europe Komitesi’ni kapsıyor. Çalışmalarımızın amacı, Jinwar ve kuruluş ilkeleri hakkında Katalonya’daki farklı alanlarda (seminerler, okullar, popüler merkezler) bilgi yayarak dayanışma etkinlikleriyle birlikte belirli projeler için de finansman sağlamak.

Kampanyalara öncülük ediyor

Örneklendirecek olursak; Jinwar köyüne ambulans temin edilmesi için destek kampanyaları yürütüldü, Şifa Jin Kadın Sağlığı Merkezi’nin açılmasına destek olmak için bir takvim hazırlandı. Aslında Jinwar’ı anlatmak, sadece Rojava devrimi ve Kürdistan Özgür Kadın Hareketi’nin gelişimini anlatmak değil. Aynı zamanda farklı geçmişlere sahip her yaştan birçok kadının ataerkillikten arınmış toplumu hedeflemesi için de ilham verici ve zengin bir deneyim. Bu topraklarda yaşayan birçok kadının hayal bile edemeyeceği bir hayata yürümenin bir örneği olarak ortaya çıkıyor.

‘Toksik erkeklik’ konulu eğitimler

Eğitim ve tartışmalar sadece kadınlar ve kadın kurumlarıyla sınırlı değil. Aylarca erkek yoldaşlarımızla ‘toksik erkeklik’ konusunda derinlemesine tartışmalar yürüttük. Kapitalizmin ürettiği erkek kişiliğinin analizini yaparak değişim ve dönüşümün yollarını aradık. Sistem-Erk-Erkek tartışmaları yürüttük. Söz konusu alanda çalışmalarımız ve tartışmalarımız hala da sürüyor. Çünkü erkeğin dönüşümünde zorlu da olsa önemli bir rolümüz olduğunu düşünüyoruz.

Tarih araştırmaları ve kadın kimliği inşası

Yine, Katalonya ve İber Yarımadası’ndaki birçok kadın grubu ve kuruluşuyla bağlar ve ittifaklar oluşturduk. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli seminerler düzenledik. Bu, çokça kadının Kürdistan Özgürlük Hareketi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağladı. Buna paralel olarak, İspanya’daki faşist diktatörlük ve demokrasiye geçiş sırasında eğitim ve kadın kimliğinin inşası üzerine jineolojînin bakış açısıyla araştırmalar yaptık. Araştırmaların çerçevesini; kadın tarihini analiz ederek sözlü tanıklıklarla ataerkilliğe karşı mücadele eden militan kişiliğin inşasını derinleştirecek deneyimleri paylaşmak oluşturuyor. İber Yarımadası’nın tarihsel bakımdan önemli bir yer olduğu biliniyor. Zengin bir mitolojiye sahip. ‘Cadılar dönemi’ diye adlandırılan zamanda kadının şifa ve bilgi arayışlarının detaylarında gizli gerçeğe de odaklandık.

‘Kadın, Yaşam, Özgürlük’


İlgi gören başka bir çalışmamız ise yakın zamanda yayınlanan “Kadın, Yaşam, Özgürlük” kitabının tanıtıldığı söyleşiler oldu. İber Yarımadası’nın genelinde yayılan söyleşiler, aynı zamanda Katalonya’daki feminist örgütlere hem yakınlaşmayı hem de iyi bir diyaloğu beraberinde getirdi. Komite’nin çalışmalarının yaygınlaşması Rojava’daki devrime yanıt verebileceğimiz bir dayanışmayı da sağladı.

 

Jineolojî, yaşam mücadelemizde devrimci bir yaklaşım getirdi

Tarihte olduğu gibi şimdi de dostluk, örgütlenme, öz savunma, birlikte mücadele vb. konular canlı bir tartışma alanlarıdır. Bu konulara girerken jineolojînin vizyonu daha da görünür hale geldi. Son iki yıldır dünya gündemini belirleyen Covid-19 pandemisi, tüm toplumlarda değişime karşı güven yitimine neden oldu. Bu nedenle kadınlar arası dayanışmayı yükseltmek, bu gerçekle yüzleşmek için de öz savunma ve ortak örgütlenmenin önemini anlatıyoruz. Bu adımlarımız örgütlü olmayan pek çok kadının kalbini ve zihnini açtı diyebiliriz. Ataerkilliğe karşı mücadeleye yeni bir bilinçle ve daha sağlam katılımı mümkün kıldı. Jineolojî, topraklarımıza yaşam mücadelesinde devrimci bir yaklaşım getirdi. Çeşitli mücadeleleri ve kadın hareketlerini birleştirdi. Bu topraklarda, faşist diktatörlüğe karşı mücadele tarihi, direnişi ve kadın özgürlük savaşçılarının hikayeleri hala çok güncel. 1936’nın İspanyol devletinde faşizme karşı ön saflarda yer alan milis kadınlardan, Kürdistan’ın özgür dağlarını savunan gerilla kadınlara kadar, bu adımları pekiştirmek için jineolojîye bakıyor ve öğreniyoruz.
Jin, jiyan, Azadi

 

Jineolojî Katalonya Komitesi
Çeviri: İlkyaz TOPRAK