Gençliğin en büyük düşmanı kapitalizmdir

- Newaya Jin
375 görüntüleme

Kapitalist modernist sistem, tüm toplumu nefessiz, kimliksiz, maneviyatsız ve hissiz bıraktığı gibi, en fazla da gençliğin ruhu ile oynamıştır. Kapitalizmin zihniyet oluşturma argümanları yirmi dört saat boyunca toplum aleyhine çalışır. Toplumun denetim altına alınmadık bir yanı bırakılmaz. Hayal dünyası dahi sistemin kısır döngüsü içine alınır. Özellikle de genç kadınlar için biçimlendirilmiş tozpembe hayaller oluşturulur. Sistemin sahte özgürlük anlayışının damgasını vurduğu insan algısından bu hayaller de nasibini alır. Hayalinde hep canının istediğini yapmak, istediği ilişkiyi yaşamak, pahalı zevklerini elde etmek vardır. Buradan dahi kadınların ne kadar bastırıldıklarını anlayabiliriz. O kadar kendine ötekileştirilmiş ki ekmek ve sudan daha çok ihtiyacı olduğu özgürleşmeyi düşünemez bile. Çünkü kendince canının istediğini yaparsa zaten özgürdür. Hayallerini süsleyen zengin bir yaşam ve yakışıklı bir ‘koca’dır.

Elbette ki sistemiçileştirmenin tek yanı düşünsel anlamda değildir. Ekonomik anlamda da en çok sömürülen kesim genç kadınlardır. Kadının ekonomik katılım açısından belirli bazı alanları vardır, diğer alanlar erkek işidir. Bir yönüyle ekonomik olarak etkisizleştirilen kadın, bir diğer anlamıyla da hem sistemin işçisi hem de işçi doğurma fabrikasıdır. Bununla birlikte pazar anlamında da sistemin en temel hedef kitlesi genç kadınlardır.

Landesparteitag der Linken in HessenÇılgınca tüketen bir gençlik yaratılıyor

Günümüz sisteminde genç kadınlar için en büyük mutluluk, tüketim alanının genişlemesidir. Müthiş bir tüketim çılgınlığı oluşturulur. Bu anlamda en çok başvurulan yöntem çarpılmış estetik ölçüleridir. Sistemin estetik anlayışı erkeğin beğeni ölçülerine göre dizayn edilmiştir. Kadın da bu ölçülere göre olmalıdır. Estetik sadece biçimle bağlantılıdır, o da erkeğin istediği şekilde olmalıdır. Burada kadına dayatılan kendi doğasından uzaklaşmadır. Çünkü kadın doğasına göre olan güzel değildir. Erkeğe göre olan güzeldir. Kadının beden ölçülerinden tutalım, konuşma tarzına, hal hareketlerine kadar her şey bu estetik anlayışına göre şekillenir. İşte burada moda, kozmetik, reklam devreye girer. Bunlar sistemde en çok para getiren işlerdir. Yine Türkiye gibi bir toplumda özellikle televizyon kanalları yirmi dört saat dizilerinden, magazin programlarına, yemek tarifi programlarından, reklamlara kadar kadınların kafasında ‘ideal’ kadın tiplemesini oluştururlar. Bu konuda hem kullanılan, hem de hitap edilen kadındır. Bu şekilde sistem genç kadınları bu yalana özendirir, sisteme entegre eder.

Beraberinde sistemin her türlü yoz yaşamı genç kadınları kullanarak geliştirir. En somut örnek fuhuşun gün geçtikçe yaygınlaşmasıdır. Bu çirkinliğin ağına düşürülen hep genç kadınlardır. Bu dibe vurma noktasıdır. Kadının ruhu, bedeni, hayalleri, duyguları tüketilir. Tüketilen kadın gerçeğine bırakılan tek yol ise kendi canına kıymaktır. 3S’lerin en çok hitap ettiği kesim olan genç kadınlar artık sistemin en kırılgan halkası olmuştur.

Turkey ProtestEn örgütlü güç genç kadınlar olmalı

Genç kadınlar, özgünü yitirmediği taktirde yeniliğe, değişime, ilerlemeye en açık kesimdir. En radikal devrimci güç genç kadın örgütlenmesi içinden çıkmaktadır. Gücünü açığa çıkarabileceği bir ortamda genç kadınları durduracak bir güç olamaz. Bu anlamda genç kadınların en başta yapması gereken ideolojik olarak kendini eğitmektir. Sistemin kölelik kodlarını kendi kişiliklerinde çözümlemek, bu anlamda kendini tanımak, sorunlarını tespit etmek, bilinçlenmek, kendini eğitmek ve sisteme karşı kendini güçlü kılmaktır. Kadınlar cins bilinci ve özgürlük bilincini harmanlayarak, kendini örgütlü bir güç haline getirerek sisteme karşı koyabilirler. Bunun için özgürlük hareketinin birçok ideolojik argümanı yine pratik mücadele mirası vardır. Genç kadınlar için bu değerlere hem sahip, çıkmak hem de geliştirmek en büyük görevdir. Genç kadınların en örgütlü olduğu zemin aynı zamanda mücadelenin güçlü olduğu zeminlerdir. Kürt Halk Önderi Öcalan’ın bu konunun nasıl ele alınması gerektiği konusunda oldukça somut çözümlemeleri vardır; “Özellikle genç kızları, bilinçsiz kadınları, köle kadınları kesin geliştirmek zorundasınız. Yetişmeyen bir genç kızı, köle bir kadını erkek egemenlikli etkilere açık bırakamazsınız. Genç kızlar devrim tarafından şekillenmeye en müsait özneler durumundadırlar. Devrimci değişime en yakın olanlarsınız. En iyi şekil sizlere verilebilir. Hem kendinizi erkeklerden daha fazla şekillendirme, hem de kişilik özellikleriniz buna uygundur. İçinizden çok yaman özgürlük savaşçıları çıkabilir” demektedir.

Kendini eğit, sisteme karşı kendini koru

Sistem genç kadınları o kadar olumsuz etkilemiştir ki ve kadının kendisi de bunu o kadar kanıksamıştır ki, doğal olarak devrim saflarında da sistemden alınan yanlışlar, yanılgılar yaşanabilmektedir. Sistemin alışkanlıkları bütün yaşamımızı işgal edebilmektedir. Bunun aşılması için radikal bir kişilik dönüşümü gereklidir. Kişilik dönüşümünün zemini ise kendini ideolojik olarak eğitmek ve arayışları güçlendirmek ile olur.

Kürdistan Özgür Kadın Hareketi’nin; kadın ordulaşması, kadın kurtuluş ideolojisi ve kopuş teorisi gerçeği en başta genç kadınların sistemden kurtulmasını ifade eder. Kadın ordulaşması eşitsizliğe, köleliğe karşı eşitliğin, özgürlüğün mücadelesini veren kadın örgütlenmesini ifade eder. Bunun için hem yaş, hem de konum olarak en uygun kesim genç kadınlardır. Her anlamda özsavunmayı büyütüp bunun öncülüğünü yapma misyonu en başta genç kadına aittir. Kendini örgütlü kılan genç kadın sistem karşısında en aktif savaş gücü olabilir. Sisteme karşı her anlamda kendini koruyabilir. Demokratik ulusun argümanlarından biri de öz savunmadır. Saldırılara en çok maruz kalan kesim olarak genç kadınlar öz savunmayı da en bilinçli, örgütlü, sistematik bir biçimde, sadece silahlı boyutunu değil, her yönünü geliştirmelidirler. Sistemin asimilasyon, ajanlaştırma, fuhuş, topluma inkar ve imha politikalarına karşı, gençleri köksüzlüğe götüren uygulamalarına karşı meşru savunma çerçevesinde toplumun her kesiminde öz savunma örgütlenmesi oturtulmalıdır. Genç kadınların yaşamın her boyutunda öz savunmasını geliştirmeleri sistem karşısında donanımlı bir güç olmaları demektir.

Istunbul10Estetik anlayışımız nedir?

Kadın kurtuluş ideolojisinin ilkeleri olan yurtseverlik, örgütlülük, irade olma, estetik, mücadele gücü haline gelme boyutları genç kadın örgütlenmesinin de temel ilkeleridir. Sistem Kürt gençlerini kendi coğrafyasının değerlerinden koparmak, kendi kültüründen ve maneviyatından uzaklaştırarak asimile etmek istiyor. Beraberinde bu durum karşısında kadınların bilinçlenmesini, örgütlenmesini ve bir irade olarak mücadele etmesini engellemeye çalışıyor. Örgütlenerek mücadele gücüne dönüşen kadından ziyade her türlü baskıya boyun eğen ezik ve donanımsız kadın karakterini esas alıyor. Bütün bunlarla birlikte geleneksel kadın profili yaratmada en tehlikeli argümanlardan biri olan sistemin estetik anlayışına alternatif, kadın doğasını esas alan, biçime değil öze, düşünceye, duyguya, emeğe önem veren bir estetik anlayışı olmalıdır Bu ilkeleri yaşamsallaştırmak özgür kadın kimliğine ulaşmaktır. Bu ilkeleri yaşamın her yerinde oturtmak demokratik ulusu zihniyet olarak da güçlü yaşamaktır.

Erkeğin aklından kopuş

Kadın kendini sistemin zihniyetinden arındırdıkça düşünceleri anlam kazanacaktır. Yaşamın nasıl olması gerektiğini bu şekilde anlayacaktır. Özgür ve iradeli birey ve toplum gerçeği verili zihniyet kalıplarının yıkılması ile oluşturulmaya başlayacaktır. Bu sistemin zihniyetinden, erkeğin aklından kopuş demektir. Bunun için heryerde güçlü mücadele zeminleri yaratılmalıdır. Genç kadınların olduğu her zemin bir mücadele zeminidir. Bu ortamlarda her türlü geriliğe karşı mücadele edilir. Gençliğin öncüsü olan genç kadınlar örgütlü, savaşçı, direnişçi olmalıdır, duygularını dahi bu şekilde örgütlemeli, yanlışlara, geriliklere karşı hep radikal bir değiştirici güç olmalıdır. Yanlışlara göz yummamalı, benzeşmemeli, eleştirmeli, alternatifi yaratmalıdır. Gençlerin arayışlarına yön verilmeli, gençler sistemin insafına bırakılmamalıdır. Gençliğin gücü ancak böylece yeni dünya ve yaşam umudunu yaratabilir.