Kadının özgür olmadığı bir Kürdistan bizlerin değildir

- Bese ERZİNCAN
653 görüntüleme

227 Kasım 1978 PKK’nin kuruluşunu değerlendirirken Önderliğimizin “kadınla işe başladık” sözleri anlamlıdır. Gerçekten de PKK’nin ilk kuruluş kongresine iki kadının katılması bunun göstergesidir. Bu kadınlardan birisi Sakine Cansız arkadaştır. Kadınla birlikte özgürlük yürüyüşü ve bunu sürekli kılma önderliğimizin temel bir var oluş ilkesidir. Önderliğimiz örgütsel, toplumsal boyutta hamlesel çıkışlarını özgür kadın çizgisindeki derinleşmelerle sağlamıştır.

PKK’nin kuruluşu aynı zamanda kadının yeniden dirilişidir. PKK Önderliği başından itibaren kadının özgürleşmesi ile yeni bir yaşamın geliştirilebileceğine inanarak hareket etmiştir. Burada Önderliğimizin olağanüstü özgürlükçü yaklaşımını, sıra dışı duruşunu anlamak önem taşımaktadır. Kürt kadınları Önderlik gerçeğine katılım gösterdikçe özgürleşmeyi derinliğine yaşamaya başlamış, özgürlük yürüyüşlerinde başarılı olmuşlardır.

Bugün halen çeşitli çevrelerin anlam vermekte zorlandıkları Önderliğimizin kadın özgürlüğü ile olan ilişkisidir. Önderliğimiz, kadını mal ve mülk olmaktan çıkarmanın büyük mücadelesini PKK’nin kuruluş ve gelişim aşamalarında hep bir ilke olarak ele almış ve gelişirmiştir. Özgür mücadelesi içinde bu ilkeyi erkeğin tüm karşı direnişine rağmen yaşamsallaştırmıştır. Burada büyük, cesaretli, yaratıcı bir özgürlük savaşımı söz konusudur. Kadının kendine ait olması hakikati çerçevesinde erkeğe karşı yürütülen amansız mücadele PKK’nin en özgün yanıdır. Hiçbir parti içinde kadın- erkek çelişkisi ve savaşımı bu denli derin yaşanmamış, buna karşılık güçlü bir birlik ve yoldaşlık ilişkisi de bu denli geliştirilememiştir. Bu anlaşılması zor bir ikilemdir. Ama kapitalist modernist değer yargıları ile mücadele edildikçe yoldaşlık, sevgi, maneviyat sürekli artmaktadır.

Kadın özgürlüğü Kürt halkı için kilit roldedir

Kürt halkının ve kadınlarının özgürlüğü son derece iç içedir. Kadınların ve halkımızın mücadelesi bütünlük içindedir. Birbirinden ayrıştırılamaz. Sömürgeci ve statükocu devletlerin Kürtlere karşı geliştirdikleri uygulamaların bir benzerini kapitalist sistem kadınlara karşı geliştirmiştir. Kürt halkının yapısal, sosyolojik, psikolojik şekillenmesi kadınlara benzemektedir. Bu tarihsel olarak Kürtlerin anaerkil bir yapı ile şekillenmesinden kaynağını almaktadır. Dolayısı ile kadının özgürleşmesi Kürt halkı açısından kilit bir rol oynamaktadır. Bu açıdan da kadın yaklaşımı açısından özgürlük- kölelik ikilemi üzerinden hareketimiz ve verili sistem arasında büyük bir savaş yaşanmaktadır. Hiçbir halkın karakterinde ve mücadelesinde görülemeyecek bir iç içelikle bir mücadele sürmektedir. Dolayısıyla kadın direnişi ve özgürlük mücadelesi hiçbir halkın özgürleşme mücadelesinde bu denli kader tayin edici bir pozisyonda olmamıştır.

Önderliğimizin İmralı’da 2000 yılında kadın özgürlüğü için kaleme aldığı şiirde anlattığı gibi erkek tanrılara karşı “tüm prometeuslara bedel” bir savaş yürütmüştür.  Bu savaşta özgür yaşama, özgür aşka ulaşmanın büyük tutkusu vardır. PKK özgür yaşamı kurmanın yapı taşlarını özgür kadın ve özgür erkekleri mücadele ile yaratarak oluşturmuştur. Önderliğimiz kendisini, kadını, toplumu özgürleştirerek iç mücadeleyi büyük bir yaratıcılık ve cesaretle derinleştirerek alternatifi yaratmayı başarmıştır.

PKK’nin gelişim seyri kadın karakterlidir

1-mansetPKK’de kadının hakikatinden yola çıkılarak Kürt kördüğümüne ve tüm insanlığın sorunlarına çözüm olabilme yöntemi ile çalışmalara yüklenilir. Bu açıdan gelişim seyri kadın karakterlidir. Kadınlar özgürleştirdikçe gelişim sağlayabilen bir harekettir PKK. Kadın karakterli gelişim seyri onun evrensel özlü bir hareket olmasını da getirmiştir.

Kadın özgürlük mücadelesi temelinde manevi anlam dünyasını sürekli geliştirilmiş ve büyütülmüştür.  Önderliğimizin “özgürleşen kadın özgürleşen Kürdistan’dır” sözü çok özlü bir gerçeği yansıtmaktadır. Önderliğimizin yaşama anlam vermeye başladığı çocukluk döneminden gençliğe geçiş ve sonraki yaşam dönemlerinde kadının yaşam içinde duruşu ve bunun çevreye olan etkisi üzerinde çokça durulmuştur. Kadının köleleştirilmesi ile bozulan yaşamın ahengi, uyumu, güzelliği nasıl tekrar yakalanacaktır? Kadın nasıl özgürleşecektir? Erkek nasıl eşit ve özgür yaşam ilkelerine çekilecektir? Bu temelde özgür ve yeni yaşam nasıl kurulacaktır? İnsanlık hakikatleri temelinde aşk nasıl yaratılacaktır? Bu nedenle “Önderlik gerçeği aynı zamanda özgür kadını ve özgür toplumu yaratma mücadelesidir” demekteyiz.

Önderliğimiz özgür yaşam trendinin yükseltilmesini hep kadın özgürlük çalışmalarındaki gelişimle sağlamıştır. Bu anlamda PKK Önderliği kadının gelişimi, özgürleşmesi için hep fırsatlar yaratmış, önünü açmış, hataları olsa da hep şans tanımış bu anlamı ile koruyup, güçlendirerek, eleştirerek yeni şanslar tanıyarak hep büyümesini esas almıştır.

Kadın Özgürlük Hareketimiz’in kadrolaşma gerçeğinin özü Önderliğimizin devasa kadın militanlığı yaratma savaşımına dayanır.  Kürt kadınlarının kendi özü ile anlamlı, tarihi buluşması Önderlik gerçekliğini tanıması ile başlamıştır. Kürt kadınlarının direniş tarihi neolitik döneme kadar uzanır. Ancak Kürt kadın gerçeğinde bulunan cesaret, akıl gücü, emek gücünün düşünce ile anlamlı hale gelmesi, fedakârlığı, yaşamdaki doğal otorite yeteneklerinin ortaya çıkması Önderlik gerçeğine katılması ile mümkün olabilmiştir. Önderlik gerçeğine doğru bir katılım gösterebilen tüm kadınlar büyük bir gelişme ve özgürleşmeyi yaşayabilmişlerdir.

Özgürleşen kadın özgürleşen Kürdistan’dır

3Başlangıçtan itibaren büyük kadın kahraman şehitlerimiz, kadın fedailiğinin gelişimi tüm bunlarla ifade edilebilir. Sakine Cansız (SARA) arkadaşımızla başlayan özgür kadın yaratım çalışmaları Binevş Agal, Zekiye Alkanlar’dan, Beritanlara, Zilanlara, Şirin Elimhuyiler’e, Arin Mirkan en son öz yönetim alanlarında şehit düşenlere kadar uzanan bir gerçeklikle devam etmektedir. Kadın çalışmaları toplumsal dinamiklerde büyük değişime yol açmıştır. Kadın evden çıkmış ve tüm toplumsal yaşama katılım göstermiştir.

Dolayısıyla PKK’nin kuruluşu ile ilk katılım sağlayan kadın arkadaşlarımızdan günümüze kadar gelen tarihimiz, kadın emekleri ile birbirine kopmaz bağlarla bağlıdır ve bir sürekliliği vardır. Kadın özgürlüğü için atılan adımlar kadın ordulaşması, kadın partileşmesinden bugünkü eş başkanlık ve eşit temsiliyet sistemine gelinceye kadarki süreç anlaşılmadan ulaşılan düzey doğru tanımlanamaz. Burada kadınlar açısından mücadele hiç de kolay olmamıştır. Çok ağır bedeller ödenmiş, binbir zorluk ve güçlüklerle bugünkü aşamaya ulaşılmıştır.

Özgürlük mücadelesini yürüten kadınlar, PKK içindeki erkekler ve PKK’yi öncü kabul eden halkımız; kadınların yaşadığı bu tarihsel gelişim seyrini çelişkileri, sorunları anlamadan, tüm benliklerinde hissetmeden kadın kazanımlarını ve değerlerini koruyamazlar. PKK’yi anlamak özgür kadın mücadelesinin tarihini ve çizgisini anlamaktan geçer. PKK’de kadın tarihi anlaşılmadan PKK’nin gerçek özü ve yaşanan dönemler de yeteri kadar anlaşılamaz. Önderliğimizin  “PKK bir kadın partisidir” tanımlaması derinlikli anlaşılmalıdır.  PKK, kadın özgürlük mücadelesi olmadan düşünülemez.

En son gerçekleştirilen 10. Kongre Gel kongresinde yüzde elli kadın kotası pratiğe geçirildi. KCK yürütmesinde yarı yarıya bir temsil durumu ilk kez söz konusu oldu. Bu sistemin gelişmesi Kadın Özgürlük Mücadelemizin tarihi bir gelişim evresine girdiği anlamına da gelmektedir. Bu Önderliğimizin bir projesi idi. Önderlik kadın rengi, iradesini ortaya çıkararak Kürdistan’ı özgürleştirmeyi planlamıştır. Kadının özgür olmadığı bir Kürdistan, PKK’nin Kürdistan’ı olamaz.

Tüketim sistemine darbeler indiriyoruz

4Keza 2013 Kobanê ve Şengal savaşımı ve Rojava devrimi ile birlikte kadın hareketi özgürlük savaşımında çok büyük gelişim gösterdi. YPJ Kürt kadınlarının direnişçi, özgürlükçü çizgisinin güçlü hayata geçirilmesi anlamına gelerek büyük bir rol oynadı.  Rojava’da büyük bir kadın devrimi yaşandı, yaşanmaktadır. Günümüzde Rojava kadın devrimi bütün dünyanın özgürlük umudunu yeniden canlandıran alternatif bir gerçekliği temsil etmektedir. Halkların, ezilenlerin umudu olmaktadır.

Kadın Özgürlük Hareketimiz KJK ve bunun öncü gücü PAJK bugün kendisini bir kadın sistemi halinde örgütleyerek demokratik ulusun tüm boyutlarının yapılanmasında, yeniden sistem inşasında öncü güç olmaktadır.  Kadının öncülüğünde yeni bir yaşam yaratılıyor. Kapitalist modernitenin anlam yitimine uğrattığı, sadece maddi kültüre önem veren egemenlikçi ve tüketici zihniyete kadın özgürlük savaşı ile büyük darbeler indiriyoruz. Dünyada birçok feminist ve kadın özgürlük hareketlerinin örnek olarak kabul ettiği bir düzeye ulaşmış bulunuyoruz. Ancak kadın hareketi olarak hem zihniyet hem de sistemsel boyutta kendimizi ele almamız gereken boyutlar vardır.

Kadın Özgürlük Hareketimiz Kürdistan’ın her yanında Avrupa’da örgütlüdür. Dünyanın her köşesinde dostlarımız vardır. Bu örgütlü gücümüzü iyi değerlendirmek durumundayız. Siyasette, diplomaside, ekonomide, kültür ve sanat alanında, basında, kısacası yaşamın her alanında daha güçlü rol oynamalı ve etkili olabilmeliyiz.

PKK’nin yeni bir kuruluş yıldönümüne daha girilirken Kadın Özgürlük Mücadelesi’ni yükselterek katılım sağlamaktayız. Erkek egemen sistemin 21. yüzyıldaki savaş, sömürü, yıkım, göçertme, yoksullaştırma, evsiz bırakma planlamalarını tersine çevirmek için mücadele ediyoruz. 21. yüzyıl kadın özgürleşmesinin yüzyılı olacaktır. PKK Önderliğine layık olmak Kürdistanlı kadınların kendilerini tanıması, bilmesi temelinde örgütlenmesi ile mümkün olabilecektir. İnsanlığın kurtuluşunda kadın özgürlük mücadeleleri aydınlık, yapıcı  bir yoldur. PKK kadın özgürlük çizgisini güçlü bir şekilde temsil etmeye devam edecektir.  Bu bağlamda PKK’nin kuruluşu kadınlara, gençlere tüm halkımıza, dostlara ve tüm ilerici insanlığa kutlu olsun.