Kendine benzeyen kent

- Rojda YILDIRIM
413 görüntüleme

Kentler kendilerine benzerler, ilk doğdukları ana topraklar gibi…

Kobanê Mezopotamya’ya benzer. Ama en çok da Tel Xalaf’a… Tel Xalaf o topraklarda ilk tarım devriminin yapıldığı, ağaca, kuşa, toprağa, buğdaya, ceylana tapanların, doğaya niyaz edenlerin ana topraklarıydı. Bundandır ki Kobanê doğaya benzer.

İnsanlar paylaşmayı burada öğrendi. Adalet ve hakkaniyet duygularını burada toplumsallaştırdı. Ortak yaşamı burada ördü. Komün olmayı, birlikte hareket etmeyi, birlik olmanın inanılmaz güzelliğini burada yaşadı. Bu sebeplendir ki Kobanê topluma benzer.

İlk sevinçlerini, ilk resimlerini, ilk coşkularını, ilk danslarını, ilk duygulanışlarını burada yaşadı. Duvarlara nakşetti. Bundandır ki Kobanê aşka benzer.

Sadece sevinmedi. İlk acılarını, acılarına anlam biçmeyi, kaybedişlerini, zorluklarını, buna karşı göğüs germeyi, mücadele etmeyi, milyonlarca yıllık var olma savaşında ayakta kalmayı bu topraklarda ete kemiğe büründürdü. Bundandır ki Kobanê anlama benzer.

Hep güzel şeyler yaşamadı, ilk zulmü, ilk egemenliği, ilk köleliği, ilk sömürüyü, ilk vahşetleri de burada yaşadı. Buna karşı mücadeleyi, başkaldırıyı, direnmeyi, isyan etmeyi de burada öğrendi. Bundandır ki Kobanê özgürlüğe benzer.

Sadece direnmedi. Örgütledi, ezilenleri bir araya getirdi, haklı olmanın gururunu yaşadı, zulme karşı kendi olma mücadelesinin yüzyıllara varan onurunu taşıdı. Bundandır ki Kobanê adalete benzer.

Ana tanrıçaların yurdu Kobanê… İlk tanrıçalar burada insanlığı kucakladı. Burada insanlığa toplumsallığı bağışladı. Tanrıçalar kadınken insanlık doğa ve evrenle yakalanan o muhteşem dengeye bu topraklarda tanıklık etti. Üretkenliğin, bolluğun, bereketin insanlaştırıcı özüyle burada buluştu. Bundandır ki Kobanê anaya benzer.

Kobanê, masumluğun, temizliğin, bozulmamışlığın, saflığın ve halen insan olmada inadın toprakları… Çocukça rüyalara ve ilk düşlere bağlı kalanların yurdu. Umudun timsali… Bundandır ki Kobanê çocuklara benzer…

Kobanê binyılların insanlık nehrinin en anlamlı halkalarından biri olarak tam da aradığı ve uğruna savaştığı hakikatin kendisine benzer.

Kobanê mağrur ve dik duruşuyla kendine benzer…

Kobanê hırpalanan, şiddet gören, ama her seferinde dimdik ayakta duran, özgürlük uğruna hiçbir bedel vermekten kaçınmayan bir kadına benzer.

Kobanê, o küçücük kasaba… Bütün dünyayı kucaklayacak kadar büyük olan Kobanê, özgürlüğün hepimize kutlu olsun.