KJK konfederal bir sistemdir

- Zilar Sterk
561 görüntüleme

 

Kürt kadınları yaklaşık 9 yıl Koma Jinên Bilind (KJB) çatısı altında faaliyet yürüttü. Kürdistan’da 2005’ten bu yana yoğun ve kapsamlı plan ve programlar gerçekleştirdi. Birçok karar aldı ve bunları pratiğe geçirdi. Kürdistan’da kadın özgürlük direnişini büyük bir emek sonucunda kazandı. Bu anlamda rolünü oynadı ve bir misyona sahip oldu. Görevini başarılı bir şekilde yerine getirdi.

“Hareket olarak KJB sistemi ile nereye geldik, hangi aşamadayız, bu aşamadan sonra önümüze çıkacak sorunlar neler olabilir” sorularını kendimize sıkça sorduk. KJB projesini önümüze koyan Önderliğimizdi. KJB sistemi 2005’ten bu yana Önderliğimizin önerisi ve perspektifleri üzerinden yürütüldü. Kadın Özgürlük Hareketi önemli adımlar attı, ancak bu adımların daha ileri aşamalara taşınması gerekiyordu. Nitekim Önderliğimizin son süreçteki tespitleri de bu yönlü idi. Kadının kendi sistemini inşa etmesi kadın özgürlük mücadelesinin ilerlemesinde önemli bir rol oynadı, ancak kimi konularda yetersiz kaldığımız boyutlar da vardı. Değişim bu ihtiyaç üzerinden bir gereklilik haline geldi. Bu nedenle ‘KJB kendisini feshetti’ demek yetersiz bir ifade oluyor. ‘KJB örgütlemesinde değişikliklere gitti, örgütlemesini bir ileri aşamaya taşıdı’ demek durumu daha yerinde bir izah olacaktır.

KJK sistemi kadınların demokratik ulus içinde nasıl yaşayacaklarını, nasıl bir sistem inşa edeceklerini, demokratik ulus içerisinde hangi tarzla yer alacaklarını kararlaştırmıştır. Bundan yola çıkarak KJK’yi kadınların öz örgütlenmesiyle konfederal sistemde yer alması olarak tanımlamak mümkündür.

Hangi boyutlarda eksik kaldık?

KJB kadın hareketinin çatı örgütü idi. Adeta mücadele içerisinde ortaya çıkan kadın örgütlerinin bir koalisyonu gibiydi. Bu sistemin işleyişinde kimi sıkıntılar yaşandı. Örgüt içinde örgüt faaliyeti yürütmek, onları koordine etmek gibi durumlar ortaya çıktı. Bu tür sıkıntılar olsa da KJB o dönemde kadın özgürlük mücadelesini ileri aşamaya taşımada önemli bir rol ve misyonu yerine getirdi. Kadın mücadelesi örgütsel, ideolojik, eylemsel ve pratik anlamda ileri aşamaya taşındıkça ve derinleştikçe toplumsallık gelişti. Böyle olunca da bu toplumsallığa denk bir örgütsel sistem gerekliliği açığa çıktı. Toplumsallaşan bir hareketin buna denk bir sisteme ihtiyacı vardı -konfederal sistem- ki KJB de buna ulaşmayı hedefliyordu.

Bu hedefi gerçekleştirecek bir sistemi ön görmek, kadın örgütlerinin koalisyon ya da koordinasyonlarda temsiliyeti dışında, toplumsallığa dahil olan kadınların politik hak sahibi olmaları, karar mekanizmalarında yer alması, artık ertelenemez bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Yine kadının ekonomik yaşamında hak sahibi olması, karşılaştığı sorunların çözümünü kendisinin üretmesi, kısacası kendi kaderini kendisinin belirlemesi toplumsal inşanın adım adım gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. İnşanın yapıtaşı ise komün ve ocaklardır. Kadının yaşadığı her ilçe, köy, mahalle hatta sokakta komünlerin kurulması gerekmektedir. Komünler kadının yukarıda bahsettiğimiz düzeye gelebilmesi için atılacak ilk hamle ve süreklileştirilecek bir çalışma olmalıdır. Kadını toplumsal olarak sadece ailesi yaşadığı ev gibi dar bir alana mahkum kılan yaşamı aşmak için KJK sistemKJB Divani gereklidir.

Her alanda yer almalıyız

KJK sistemi, kadının hücrelerini toplum içerisinde yeniden inşa etmek, yeni bir yaşam kurmaktır. Toplumsal doku, toplum hücresi esasta kadının toplumsallaşmasıdır. Bir diğer amaç; politik alanda kadına zemin oluşturmaktır. Mevcut durumda politik alan ya da siyaset denildiğinde akla sadece parlamento geliyor. Bununla bağlantılı kadını yüksek siyaset denilen olgudan kurtartmak, demokratik siyasette yerini almasını,  siyaseti ahlaki ve politik mekanizma ile yürütmesini sağlamak önemli olmaktadır. Kadının yaşadığı her yeri politik alana dönüştürmesi önemli olmaktadır. Esasta politika kendi hayatı hakkında karar verebilme iradesini oluşturmaktır. Bunu yapabilen, kendi kaderini tayin edenler politik insanlardır.

KJK sisteminin politika dışında işletilmesi gereken başka alanlar da var. Bunların başında ekonomi, eğitim, hukuk gelmektedir. Çünkü bu alanlar erkek tekelindedir. Kadınlar bu alanlarda da yer alabilmeli, öz yönetimlerini oluşturmalıdır. Bugüne dek toplumda, kadın kendi kendisini yönetemez gibi bir inanç söz konusuydu. Birilerinin (baba, abi ya da eş) onu yönetmesi gerekiyor anlayışı hakimdi. Bu anlayış Kürdistan’da büyük oranda aşıldı, çünkü kadın kendisini yönetiyor. Ancak güce ulaşmayı siyaset içinde yer almak, fabrikalarda çalışmakla sınırlandıran bir anlayış da karşımıza çıkıyor. Bu alanlar mevcut eşitsizliği aşabilmek için yeterli değil. Mevcut eşitsizlik kadın ve insan hakları çerçevesinde yapılan yasalarla giderilemez. Çünkü yasalar öncelikli olarak toplumun değil, devletin çıkarları gözetilerek yapılıyor. Bu yasaların toplumsal alana nüfuz etmesi gerekiyor. Yasalar yürürlükte olsa dahi toplumsallaşamıyorsa hiçbir anlam ifade etmez. Yasalar ancak toplum bünyesinde kabul edilirse pratikleşebilir. KJK sisteminin temel hedefi bu olmaktadır ve gün geçtikçe bu daha iyi anlaşılacaktır. KJK bunun için yeni bir sözleşme hazırladı. Bu saydığımız alanlarda kadınların kendilerini nasıl örgütleyeceklerinin formülasyonu yapıldı.

 

Kadınların yolu açık

KJB şimdiye kadar kadın özgürlük mücadelesinde yerini alan kadın örgütleriyle belli bir dayanışma, ittifak geliştirdi. KJK sistemi bundan sonra evrensel olarak genişleyecektir. Öyle bir zaman dilimindeyiz ki kadın özgürlük mücadelesinde her türlü fırsatı ve olanağı yakalamış durumdayız. Bu fırsatlar daha önce yoktu.  Özgürlük mücadelesinde, kadının sonuna kadar yolu açıktır. Kadınların bu fırsat ve olanakları iyi değerlendirmeleri lazım.

Kadın özgürlük mücadelesi Ortadoğu’da aktör haline gelmiş bulunmaktadır. Dönüp baktığımızda, kadınların birçok alanda mücadele ettiğini görüyoruz. Özellikle savunma alanında Kürt kadını ön saflarda. Hem kendilerini hem de toplumu savunma konusunda önemli görevler üstlendi. Yüzyıllardır açığa çıkmayan, kadında gizlenilen potansiyel açığa çıktı. Kürt kadın hareketi, kadın için “yapamaz, edemez, olmaz” denilen şeylerin hepsinin aksini ortaya çıkarttı. Bunların ‘tarihi yalanlar’ olduğunu ispatladı. Kadının hangi işe el atsa, duygu ve düşüncesiyle, yetenek, potansiyel ve enerjisiyle başarılı bir şekilde yerine getireceğini gösterdi. Ortadoğu’da, Kürdistan Özgür Kadın Hareketi’ne karşı büyük bir beklenti söz konusu. Özellikle YJA-STAR, YPJ pratikleri ile PAJK öncülüğünde Kürt kadınları ilham kaynağı haline gelmiştir. Ortadoğu’da herkesin ilgisi Kadın Özgürlük Hareketi’nin üzerindedir. Dünyanın ilgisi, gözü kulağı hareketin üzerindedir. Ortadoğulu kadınların beklentileri var. Tabii bunların çoğu belli hareketler içerisinde yer alan kadınlardır. Bazıları kendi kendilerini yönetmek, bazıları kendi savunmalarını yapmak istiyorlar. Toplum içerisinde yaşayan kadınlar, özellikle de IŞİD’in politikalarına karşı kendilerini savunmak istiyorlar. Öz savunmalarını yürütmek istiyorlar. Kürt kadınlarından cesaret alıyorlar, onları arkalarında bir güç olarak görüyorlar. Tecrübelerinden faydalanmak istiyorlarKJK Bayragi son.

Bizim bu başvurulara kapımız açık. Ancak sadece tecrübelerimizi aktarmak için değil, Kürdistan Kadın Hareketi olarak özgürlük eğilimi olan tüm kadınların, kadın hareketlerinin kendi gücünün farkına varmasını, örgütlenmesini büyütmesini sağlamasına katkıda bulunmak amacıyla ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Onlarla birlikte yaşamak, dayanışma, ittifak içerisinde olmak istiyoruz. Tecrübelerden ve birikimlerinden yararlanan bir birliktelik kurmak istiyoruz. Kadın sorunu evrensel bir sorundur. Sadece Kürt, Arap, Türkmen, Süryani, Ermeni kadınları ezilmemiştir. Amerikalı, Alman ve İngiliz kadınlar da aynı şiddet ve baskı türlerine maruz kalıyorlar. Dünyanın birçok yerinde kadınlar kimliğinden kaynaklı şiddete maruz kalıyor. Sokakta, savaşta tecavüze uğruyor. Kadınlar dünyanın her yerinde cinsel bir obje olarak ele alınıyor. Erkek egemen zihniyet, dünyanın her yerinde aynıdır ve varlığını sürdürüyor. Dünyanın hiçbir yerinde erkek egemen zihniyetten kurtulmuş bir kadın, kadının özgür yaşadığı bir yer yoktur. Hele hele yaşadığımız bu zaman diliminde kadının özgürlüğünden bahsetmek mümkün değildir.

KJK sistemi üyeliğe açıktır

Kadınların yaşadıkları sorunlar aynı olduğu için çözümleri de evrensel boyutlarda aramak gereklidir. Evrenselleşmek yerelde kendi toplumsallığı ile birlik kurmadan olmaz. Ortadoğu kadınları ile birlikte dünya kadınlarıyla da sorunları tartışma, değerlendirme ve bunlara çözüm bulma imkanı her zamankinden daha fazladır. KJK sistemi hem yerelden hem dünyadan kadınları bu hedef etrafında bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda hukuksal olarak her kadına açıktır. KJK sistemine her kadın dahil olabilir. Her kadının üyeliğine açıktır. Kadın özgürlüğü konusunda mücadele eden tüm kadın ve örgütler bu sisteme başvuru yapabilir. Sözleşmesinde belirlemiş olduğu ölçüler, ilkeler temelinde herkes KJK sistemine dahil olabilir. Bu ilkelerin başta gelenleri şunlardır: Kadın özgürlüğü için çalışmak, faşist olmamak, erkek egemen zihniyeti, iktidarcılığı reddetmek, sosyalist ve demokrat olmak, kadın özgürlük savunucusu olmak. Bunları ilkesel düzeyde kabul eden ve uygulamaya çalışan kadınlar ve kadın hareketleri KJK sistemine dahil olmak için başvurabilir. Şahsi başvurular olacağı gibi örgüt ve yapı olarak başvuru yapmak da mümkündür.Lacour earned $227,550, followed by vice president https://narrativeessays.org/ antonia cortese, who made $225,000